główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2161. Data: 2018-02-05 10:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 241/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018-2028
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2162. Data: 2018-02-05 10:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 241/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018-2028
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2163. Data: 2018-02-05 09:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 243/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2164. Data: 2018-02-05 09:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 243/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2165. Data: 2018-02-05 09:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 242/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2029
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2166. Data: 2018-02-05 09:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 242/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2029
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2167. Data: 2018-02-05 09:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 241/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2168. Data: 2018-02-05 09:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 241/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2169. Data: 2018-02-05 09:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 240/XXXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 235/XXXVIII/2017
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2170. Data: 2018-02-05 09:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 240/XXXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 235/XXXVIII/2017
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2171. Data: 2018-02-05 09:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 239/XXXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2172. Data: 2018-02-05 09:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 239/XXXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2173. Data: 2018-02-05 09:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 238/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2174. Data: 2018-02-05 09:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 238/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2175. Data: 2018-02-05 09:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 238/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2176. Data: 2018-02-05 09:16
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 237/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2177. Data: 2018-02-05 09:16
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 237/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2178. Data: 2018-02-05 09:16
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 237/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2179. Data: 2018-02-05 09:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan zamówień publicznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan zamówień publicznych na rok 2018
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2180. Data: 2018-02-05 09:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan zamówień publicznych
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan zamówień publicznych na rok 2018
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2181. Data: 2018-02-05 09:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 236/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni w gminnej oczyszczalni ścieków oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni gminnym zestawem asenizacyjnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2182. Data: 2018-02-05 09:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 236/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni w gminnej oczyszczalni ścieków oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni gminnym zestawem asenizacyjnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2183. Data: 2018-02-05 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 235/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2184. Data: 2018-02-05 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 235/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2185. Data: 2018-02-05 08:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 234/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2186. Data: 2018-02-05 08:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 234/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2187. Data: 2018-02-05 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 233/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2188. Data: 2018-02-05 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 233/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2189. Data: 2018-02-05 08:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 232/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2190. Data: 2018-02-05 08:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 232/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra