główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2131. Data: 2018-02-08 15:26
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Więckach.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2132. Data: 2018-02-08 09:10
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 19 Edycja konkursu na najlepsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne w regionie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2133. Data: 2018-02-08 09:10
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: 19 Edycja konkursu na najlepsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne w regionie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2134. Data: 2018-02-07 08:00
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Urzęd Stanu Cywilnego
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2135. Data: 2018-02-07 08:00
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Urząd Stanu Cywilnego
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2136. Data: 2018-02-06 14:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Budowa budynku strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską w msc. Wąsosz Górny, gmina Popów"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2137. Data: 2018-02-05 15:25
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH znak: WOOŚ.4201.6.2016.AS2.20 z dnia 30 stycznia 2018 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2138. Data: 2018-02-05 15:25
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH znak: WOOŚ.4201.6.2016.AS2.20 z dnia 30 stycznia 2018 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2139. Data: 2018-02-05 12:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Budowa budynku strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską w msc. Wąsosz Górny, gmina Popów"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2140. Data: 2018-02-05 10:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 252/XLI/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni w gminnej oczyszczalni ścieków oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni gminnym zestawem asenizacyjnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2141. Data: 2018-02-05 10:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 252/XLI/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni w gminnej oczyszczalni ścieków oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni gminnym zestawem asenizacyjnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2142. Data: 2018-02-05 10:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 251/XLI/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 17 stycznia 2018 r. uchwalająca Uchwałę Nr 236/XXXVIII/2017 Rady Gminy Popów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni w gminnej oczyszczalni ścieków oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni gminnym zestawem asenizacyjnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2143. Data: 2018-02-05 10:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 251/XLI/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 17 stycznia 2018 r. uchwalająca Uchwałę Nr 236/XXXVIII/2017 Rady Gminy Popów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni w gminnej oczyszczalni ścieków oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni gminnym zestawem asenizacyjnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2144. Data: 2018-02-05 10:50
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. inwestycji
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2145. Data: 2018-02-05 10:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 250/XLI/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2146. Data: 2018-02-05 10:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 250/XLI/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2147. Data: 2018-02-05 10:35
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 249/XLI/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018-2028
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2148. Data: 2018-02-05 10:35
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 249/XLI/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018-2028
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2149. Data: 2018-02-05 10:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 248/XLI/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2150. Data: 2018-02-05 10:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 248/XLI/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2151. Data: 2018-02-05 10:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 247/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 237/XXXVIII/2017
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2152. Data: 2018-02-05 10:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Budowa budynku strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską w msc. Wąsosz Górny, gmina Popów"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2153. Data: 2018-02-05 10:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 247/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 237/XXXVIII/2017
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2154. Data: 2018-02-05 10:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 247/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 237/XXXVIII/2017
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2155. Data: 2018-02-05 10:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 246/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2156. Data: 2018-02-05 10:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 246/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2157. Data: 2018-02-05 10:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 246/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2158. Data: 2018-02-05 10:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 245/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2159. Data: 2018-02-05 10:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 245/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2160. Data: 2018-02-05 10:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 244/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018-2028
Wykonanie: Bartosz Wojtyra