główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

211. Data: 2020-06-22 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
212. Data: 2020-06-22 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
213. Data: 2020-06-22 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
214. Data: 2020-06-22 10:51
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XXIII Sesji Rady Gminy Popów 25.06.2020 r
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
215. Data: 2020-06-18 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w miejscowości Więcki, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
216. Data: 2020-06-17 15:52
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec
Opis zmian: aktualizacja artykułu: POSTANOWIENIE NR 41/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
217. Data: 2020-06-17 15:51
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec
Opis zmian: dodanie artykułu: POSTANOWIENIE NR 41/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
218. Data: 2020-06-16 13:39
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
219. Data: 2020-06-16 13:39
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
220. Data: 2020-06-16 08:08
Dział: Urząd » Ochrona danych osobowych RODO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna RODO dot. realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
221. Data: 2020-06-16 08:08
Dział: Urząd » Ochrona danych osobowych RODO
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna RODO dot. realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
222. Data: 2020-06-16 08:07
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych - Powszechny Spis Rolny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
223. Data: 2020-06-15 14:14
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych - Powszechny Spis Rolny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
224. Data: 2020-06-15 14:09
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych - Powszechny Spis Rolny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
225. Data: 2020-06-15 13:06
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych - Powszechny Spis Rolny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
226. Data: 2020-06-15 12:23
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych - Powszechny Spis Rolny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
227. Data: 2020-06-15 12:23
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych - Powszechny Spis Rolny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
228. Data: 2020-06-15 12:20
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych - Powszechny Spis Rolny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
229. Data: 2020-06-12 10:29
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Popów z dnia 10 czerwca 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
230. Data: 2020-06-12 10:29
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Popów z dnia 10 czerwca 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
231. Data: 2020-06-12 10:28
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE II z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
232. Data: 2020-06-12 10:28
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE II z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
233. Data: 2020-06-10 10:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 137/XXI/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności raty podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
234. Data: 2020-06-10 10:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 137/XXI/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności raty podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
235. Data: 2020-06-10 10:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 133/XXI/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
236. Data: 2020-06-10 10:37
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 133/XXI/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
237. Data: 2020-06-10 10:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 140/XXII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
238. Data: 2020-06-10 10:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 140/XXII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
239. Data: 2020-06-10 10:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 140/XXII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
240. Data: 2020-06-09 12:50
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: 12 czerwca 2020 r. Urząd Gminy w Popowie, USC, GOPS oraz gminne jednostki organizacyjne będą nieczynne
Wykonanie: Bartosz Wojtyra