główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1951. Data: 2018-06-01 11:59
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1952. Data: 2018-06-01 11:58
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1953. Data: 2018-06-01 11:58
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1954. Data: 2018-06-01 11:57
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1955. Data: 2018-06-01 11:56
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1956. Data: 2018-06-01 11:56
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1957. Data: 2018-06-01 11:55
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1958. Data: 2018-06-01 11:54
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1959. Data: 2018-06-01 11:54
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1960. Data: 2018-06-01 08:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 276/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1961. Data: 2018-06-01 08:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 276/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1962. Data: 2018-06-01 08:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 274/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1963. Data: 2018-06-01 08:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 274/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1964. Data: 2018-06-01 08:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 273/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018-2028
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1965. Data: 2018-06-01 08:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 273/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018-2028
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1966. Data: 2018-06-01 08:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 272/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1967. Data: 2018-06-01 08:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 272/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1968. Data: 2018-06-01 08:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 271/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2017 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1969. Data: 2018-06-01 08:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 271/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2017 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1970. Data: 2018-06-01 08:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 270/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1971. Data: 2018-06-01 08:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 270/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1972. Data: 2018-05-29 11:03
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1973. Data: 2018-05-29 11:01
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1974. Data: 2018-05-29 11:01
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: usunięcie artykułu: Protokół Nr XLIII/2018 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 marca 2018 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1975. Data: 2018-05-29 10:59
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XLIII/2018 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 marca 2018 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1976. Data: 2018-05-29 10:59
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XLIII/2018 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 marca 2018 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1977. Data: 2018-05-28 09:58
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje Ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1978. Data: 2018-05-25 12:09
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja w sprawie wejścia w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
1979. Data: 2018-05-25 11:49
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja w sprawie wejścia w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
1980. Data: 2018-05-25 11:44
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja w sprawie wejścia w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk