główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1921. Data: 2019-03-05 13:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 31/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1922. Data: 2019-03-05 13:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 31/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1923. Data: 2019-03-05 13:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 30/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1924. Data: 2019-03-05 13:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 30/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1925. Data: 2019-03-05 12:47
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1926. Data: 2019-03-05 12:46
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1927. Data: 2019-03-05 09:20
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. płac w Referacie Oświaty Kultury i Sportu gminy Popów z dnia 15 lutego 2019 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1928. Data: 2019-03-04 14:36
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego numer AB.673.5.001.2019.G z dnia 07 lutego 2019 roku
Wykonanie: Monika Kowalczyk
1929. Data: 2019-03-04 14:36
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego numer AB.673.5.001.2019.G z dnia 07 lutego 2019 roku
Wykonanie: Monika Kowalczyk
1930. Data: 2019-03-04 12:49
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1931. Data: 2019-03-04 12:48
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1932. Data: 2019-03-04 11:19
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » FORMULARZ KONSULTACYJNY
Opis zmian: aktualizacja artykułu: FORMULARZ KONSULTACYJNY
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1933. Data: 2019-03-04 11:19
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » FORMULARZ KONSULTACYJNY
Opis zmian: dodanie artykułu: FORMULARZ KONSULTACYJNY
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1934. Data: 2019-03-04 11:18
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Zarządzenie Wójta Gminy Popów
Opis zmian: usunięcie artykułu: FORMULARZ KONSULTACYJNY
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1935. Data: 2019-03-04 11:17
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Zbory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1936. Data: 2019-03-04 10:40
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Zbory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1937. Data: 2019-03-04 10:40
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Zbory
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1938. Data: 2019-03-04 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Zarządzenie Wójta Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: FORMULARZ KONSULTACYJNY
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1939. Data: 2019-03-04 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Zarządzenie Wójta Gminy Popów
Opis zmian: dodanie artykułu: FORMULARZ KONSULTACYJNY
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1940. Data: 2019-03-04 09:06
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Zarządzenie Wójta Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zaopiniowania projektów uchwał dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym w Gminie Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1941. Data: 2019-03-04 09:06
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Zarządzenie Wójta Gminy Popów
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zaopiniowania projektów uchwał dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym w Gminie Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1942. Data: 2019-03-04 08:59
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Płaczki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1943. Data: 2019-03-04 08:54
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Zbory
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1944. Data: 2019-03-04 08:53
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Zbory
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1945. Data: 2019-03-04 08:53
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Zawady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1946. Data: 2019-03-04 08:53
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Zawady
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1947. Data: 2019-03-04 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Więcki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1948. Data: 2019-03-04 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Więcki
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1949. Data: 2019-03-04 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Wąsosz Górny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1950. Data: 2019-03-04 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Wąsosz Górny
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra