główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1831. Data: 2019-07-02 09:59
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2019 - 2029
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1832. Data: 2019-07-02 09:59
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2019 - 2029
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1833. Data: 2019-07-02 09:54
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1834. Data: 2019-07-02 09:54
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1835. Data: 2019-07-02 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2018 rok.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1836. Data: 2019-07-02 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2018 rok.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1837. Data: 2019-07-02 09:52
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1838. Data: 2019-07-02 09:52
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1839. Data: 2019-07-02 09:51
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1840. Data: 2019-07-02 09:50
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1841. Data: 2019-07-01 10:31
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 67/XI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1842. Data: 2019-07-01 10:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 67/XI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1843. Data: 2019-07-01 10:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 66/XI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2018 rok.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1844. Data: 2019-07-01 10:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 66/XI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2018 rok.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1845. Data: 2019-07-01 10:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 65/XI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1846. Data: 2019-07-01 10:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 65/XI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1847. Data: 2019-07-01 10:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 64/XI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1848. Data: 2019-07-01 10:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 64/XI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1849. Data: 2019-07-01 08:59
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XII Sesji Rady Gminy Popów (Sesja nadzwyczajna) 02.07.2019
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1850. Data: 2019-07-01 08:59
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XII Sesji Rady Gminy Popów (Sesja nadzwyczajna) 02.07.2019
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1851. Data: 2019-06-27 17:13
Dział: Urząd » Ochrona danych osobowych RODO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1852. Data: 2019-06-27 17:13
Dział: Urząd » Ochrona danych osobowych RODO
Opis zmian: dodanie artykułu: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1853. Data: 2019-06-27 17:11
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca Wyboru Ławników 2020 - 2023
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1854. Data: 2019-06-27 17:09
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca Wyboru Ławników 2020 - 2023
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1855. Data: 2019-06-27 12:28
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarki energetycznej i zarządzania kryzysowego z dnia 10 czerwca 2019 r
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1856. Data: 2019-06-26 08:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY POPÓW
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1857. Data: 2019-06-26 08:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY POPÓW
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1858. Data: 2019-06-25 13:48
Dział: Inne » Rejestr Gminnych Instytucji Kultury » Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr Gminnych Instytucji Kultury
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1859. Data: 2019-06-24 14:28
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I N F O R M A C J A
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1860. Data: 2019-06-24 14:27
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: I N F O R M A C J A
Wykonanie: Bartosz Wojtyra