główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1591. Data: 2018-12-03 08:59
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 1/I/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1592. Data: 2018-12-03 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 1/I/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1593. Data: 2018-11-30 13:49
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1594. Data: 2018-11-30 13:48
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1595. Data: 2018-11-30 13:47
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół I/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1596. Data: 2018-11-29 11:00
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje Ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1597. Data: 2018-11-27 09:40
Dział: Organy » Urząd Stanu Cywilnego » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1598. Data: 2018-11-27 09:39
Dział: Organy » Urząd Stanu Cywilnego » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1599. Data: 2018-11-27 09:38
Dział: Organy » Skarbnik
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontakt
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1600. Data: 2018-11-27 09:01
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład Rady Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: -
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1601. Data: 2018-11-27 08:59
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Podinspektor ds. projektów i wniosków unijnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: -
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1602. Data: 2018-11-27 08:55
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: -
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1603. Data: 2018-11-27 08:52
Dział: Organy » Komisje Rady Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Rewizyjna
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1604. Data: 2018-11-27 08:51
Dział: Organy » Komisje Rady Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja skarg, wniosków i petycji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1605. Data: 2018-11-27 08:51
Dział: Organy » Komisje Rady Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Spraw Publicznych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1606. Data: 2018-11-27 08:51
Dział: Organy » Komisje Rady Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Rewizyjna
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1607. Data: 2018-11-27 08:50
Dział: Organy » Komisje Rady Gminy Popów
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja skarg, wniosków i petycji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1608. Data: 2018-11-27 08:47
Dział: Organy » Komisje Rady Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Spraw Publicznych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1609. Data: 2018-11-27 08:43
Dział: Organy » Komisje Rady Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Rewizyjna
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1610. Data: 2018-11-27 08:28
Dział: Organy » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1611. Data: 2018-11-27 08:28
Dział: Organy » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: -
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1612. Data: 2018-11-26 13:33
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład Rady Gminy Popów » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Skład Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1613. Data: 2018-11-26 13:08
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład Rady Gminy Popów » Kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Skład Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1614. Data: 2018-11-26 08:09
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1615. Data: 2018-11-26 08:08
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1616. Data: 2018-11-26 08:05
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1617. Data: 2018-11-25 00:53
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: II Sesja Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1618. Data: 2018-11-15 15:00
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie NR ZW.0050.121.2018 Wójta Gminy Popów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1619. Data: 2018-11-15 14:59
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie NR ZW.0050.121.2018 Wójta Gminy Popów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1620. Data: 2018-11-15 14:58
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie NR ZW.0050.121.2018 Wójta Gminy Popów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Wykonanie: Bartosz Wojtyra