główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

151. Data: 2020-03-04 10:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 125/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego „ Tygrysek” w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
152. Data: 2020-03-04 10:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 124/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
153. Data: 2020-03-04 10:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 124/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
154. Data: 2020-03-04 10:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 123/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie diet sołtysów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
155. Data: 2020-03-04 10:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 123/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie diet sołtysów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
156. Data: 2020-03-04 10:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 122/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy świetlic wiejskich
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
157. Data: 2020-03-04 10:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 122/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy świetlic wiejskich
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
158. Data: 2020-03-04 10:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 121/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
159. Data: 2020-03-04 10:00
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 121/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
160. Data: 2020-03-04 09:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 120/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Popów Nr 117/XVIII/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
161. Data: 2020-03-04 09:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 120/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Popów Nr 117/XVIII/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
162. Data: 2020-03-04 09:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 120/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Popów Nr 117/XVIII/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
163. Data: 2020-03-04 09:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 119/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
164. Data: 2020-03-04 09:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 119/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
165. Data: 2020-03-03 09:58
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dla osób będących właścicielami działek w Annolesiu i Marianowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
166. Data: 2020-03-03 09:57
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dla osób będących właścicielami działek w Annolesiu i Marianowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
167. Data: 2020-03-03 08:37
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
168. Data: 2020-03-03 08:36
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
169. Data: 2020-03-03 08:36
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
170. Data: 2020-03-03 08:36
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
171. Data: 2020-03-03 08:32
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek rolny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
172. Data: 2020-03-03 08:32
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek rolny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
173. Data: 2020-03-03 08:31
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek rolny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
174. Data: 2020-03-03 08:25
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek leśny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
175. Data: 2020-03-03 08:25
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek leśny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
176. Data: 2020-03-03 08:24
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek leśny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
177. Data: 2020-03-03 08:24
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek leśny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
178. Data: 2020-03-03 08:23
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek leśny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
179. Data: 2020-03-03 08:19
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek leśny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
180. Data: 2020-03-03 08:18
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIX Sesja Rady Gminy Popów z 27 lutego 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra