główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

151. Data: 2020-06-22 12:00
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Aleksandra Anna Kijak-Sawska
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
152. Data: 2020-06-22 12:00
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rafał Bednarski
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
153. Data: 2020-06-22 11:59
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Barbara Małgorzata Dondela
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
154. Data: 2020-06-22 11:59
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Agnieszka Anna Uchrońska-Kowalska
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
155. Data: 2020-06-22 11:59
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Skarbnik Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
156. Data: 2020-06-22 11:58
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Skarbnik Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
157. Data: 2020-06-22 11:58
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Sekretarz Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
158. Data: 2020-06-22 11:57
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Sekretarz Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
159. Data: 2020-06-22 11:10
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przystąpienia do współpracy z Gminą Miedźno w zakresie realizacji budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
160. Data: 2020-06-22 11:10
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przystąpienia do współpracy z Gminą Miedźno w zakresie realizacji budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
161. Data: 2020-06-22 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
162. Data: 2020-06-22 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
163. Data: 2020-06-22 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
164. Data: 2020-06-22 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
165. Data: 2020-06-22 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
166. Data: 2020-06-22 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
167. Data: 2020-06-22 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
168. Data: 2020-06-22 11:07
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
169. Data: 2020-06-22 11:07
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2019 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
170. Data: 2020-06-22 11:07
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2019 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
171. Data: 2020-06-22 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
172. Data: 2020-06-22 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
173. Data: 2020-06-22 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
174. Data: 2020-06-22 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
175. Data: 2020-06-22 10:51
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XXIII Sesji Rady Gminy Popów 25.06.2020 r
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
176. Data: 2020-06-18 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w miejscowości Więcki, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
177. Data: 2020-06-17 15:52
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec
Opis zmian: aktualizacja artykułu: POSTANOWIENIE NR 41/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
178. Data: 2020-06-17 15:51
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec
Opis zmian: dodanie artykułu: POSTANOWIENIE NR 41/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
179. Data: 2020-06-16 13:39
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
180. Data: 2020-06-16 13:39
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra