Rejestr zmian strony BIP:

51. Data: 2018-10-21 18:19
Dział: Inne > Wybory > Wybory 2018 > Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o kandydatach na wójta Gminy Popów oraz na kandydatów na radnych Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
52. Data: 2018-10-18 09:03
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 299/XLVIII/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
53. Data: 2018-10-18 09:01
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 299/XLVIII/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 11 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
54. Data: 2018-10-18 09:01
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 299/XLVIII/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 11 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
55. Data: 2018-10-18 09:00
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 298/XLVIII/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 11 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
56. Data: 2018-10-18 09:00
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 298/XLVIII/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 11 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
57. Data: 2018-10-18 08:54
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 297/XLVIII/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popów na lata 2018 - 2022
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
58. Data: 2018-10-18 08:38
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 297/XLVIII/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popów na lata 2018 - 2022
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
59. Data: 2018-10-18 08:32
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 295/XLVIII/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
60. Data: 2018-10-18 08:31
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 296/XLVIII/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018 - 2028
Wykonanie: Bartosz Wojtyra