główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1471. Data: 2018-11-26 08:05
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1472. Data: 2018-11-25 00:53
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: II Sesja Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1473. Data: 2018-11-15 15:00
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie NR ZW.0050.121.2018 Wójta Gminy Popów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1474. Data: 2018-11-15 14:59
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie NR ZW.0050.121.2018 Wójta Gminy Popów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1475. Data: 2018-11-15 14:58
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie NR ZW.0050.121.2018 Wójta Gminy Popów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1476. Data: 2018-11-15 14:57
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie NR ZW.0050.121.2018 Wójta Gminy Popów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1477. Data: 2018-11-15 14:57
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie NR ZW.0050.121.2018 Wójta Gminy Popów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1478. Data: 2018-11-15 12:49
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwołanie pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1479. Data: 2018-11-15 12:48
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zwołanie pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1480. Data: 2018-11-14 16:55
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1481. Data: 2018-11-14 16:55
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1482. Data: 2018-11-13 08:38
Dział: Inne » Redakcja Biuletynu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Redakcja:
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1483. Data: 2018-11-09 12:11
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg działek
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1484. Data: 2018-11-09 12:10
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg działek
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1485. Data: 2018-11-07 16:17
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej z dnia 22 października 2018 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1486. Data: 2018-11-07 08:45
Dział: Inne » Rejestr Gminnych Instytucji Kultury » Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1487. Data: 2018-11-06 14:13
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej z dnia 22 października 2018 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1488. Data: 2018-11-06 08:08
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr ZW.0050.113.2018 Wójta Gminy Popów z dnia 02 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1489. Data: 2018-11-06 08:08
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr ZW.0050.113.2018 Wójta Gminy Popów z dnia 02 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1490. Data: 2018-11-04 23:14
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2018 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na Wójta Gminy Popów sporządzony dnia 4 listopada 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1491. Data: 2018-11-04 23:13
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2018 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na Wójta Gminy Popów sporządzony dnia 4 listopada 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1492. Data: 2018-11-04 23:12
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na Wójta Gminy Popów sporządzony dnia 4 listopada 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1493. Data: 2018-11-04 23:12
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na Wójta Gminy Popów sporządzony dnia 4 listopada 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1494. Data: 2018-10-29 13:46
Dział: Inne » Rejestr Gminnych Instytucji Kultury » Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr Gminnych Instytucji Kultury
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1495. Data: 2018-10-29 13:45
Dział: Inne » Rejestr Gminnych Instytucji Kultury » Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1496. Data: 2018-10-29 13:44
Dział: Inne » Rejestr Gminnych Instytucji Kultury » Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1497. Data: 2018-10-25 07:46
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2018 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z wyborów do Rady Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1498. Data: 2018-10-25 07:45
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2018 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z wyborów do Rady Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1499. Data: 2018-10-24 11:35
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. księgowości podatkowej od środków transportowych.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1500. Data: 2018-10-24 11:34
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. księgowości podatkowej od środków transportowych.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra