główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1411. Data: 2019-07-01 10:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 66/XI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2018 rok.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1412. Data: 2019-07-01 10:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 65/XI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1413. Data: 2019-07-01 10:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 65/XI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1414. Data: 2019-07-01 10:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 64/XI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1415. Data: 2019-07-01 10:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 64/XI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1416. Data: 2019-07-01 08:59
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XII Sesji Rady Gminy Popów (Sesja nadzwyczajna) 02.07.2019
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1417. Data: 2019-07-01 08:59
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XII Sesji Rady Gminy Popów (Sesja nadzwyczajna) 02.07.2019
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1418. Data: 2019-06-27 17:13
Dział: Urząd » Ochrona danych osobowych RODO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1419. Data: 2019-06-27 17:13
Dział: Urząd » Ochrona danych osobowych RODO
Opis zmian: dodanie artykułu: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1420. Data: 2019-06-27 17:11
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca Wyboru Ławników 2020 - 2023
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1421. Data: 2019-06-27 17:09
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca Wyboru Ławników 2020 - 2023
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1422. Data: 2019-06-27 12:28
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarki energetycznej i zarządzania kryzysowego z dnia 10 czerwca 2019 r
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1423. Data: 2019-06-26 08:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY POPÓW
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1424. Data: 2019-06-26 08:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY POPÓW
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1425. Data: 2019-06-25 13:48
Dział: Inne » Rejestr Gminnych Instytucji Kultury » Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr Gminnych Instytucji Kultury
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1426. Data: 2019-06-24 14:28
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I N F O R M A C J A
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1427. Data: 2019-06-24 14:27
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: I N F O R M A C J A
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1428. Data: 2019-06-24 14:24
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.77.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Gminy Popów oraz gminnych jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1429. Data: 2019-06-24 14:23
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.77.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Gminy Popów oraz gminnych jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1430. Data: 2019-06-19 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH GMINY POPÓW
Wykonanie: Monika Kowalczyk
1431. Data: 2019-06-19 13:12
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I N F O R M A C J A
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1432. Data: 2019-06-19 13:12
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: I N F O R M A C J A
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1433. Data: 2019-06-19 11:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 63/X/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1434. Data: 2019-06-19 11:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 63/X/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1435. Data: 2019-06-19 11:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: usunięcie artykułu: UCHWAŁA NR 63/X/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1436. Data: 2019-06-19 11:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 63/X/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1437. Data: 2019-06-19 11:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 62/IX/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola w Zawadach poprzez przeniesienie jego siedziby
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1438. Data: 2019-06-19 11:31
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 62/IX/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola w Zawadach poprzez przeniesienie jego siedziby
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1439. Data: 2019-06-17 14:34
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1440. Data: 2019-06-17 14:33
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra