główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1381. Data: 2019-07-02 11:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie prowadzone pod nazwą: „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Zawady”
Wykonanie: Monika Kowalczyk
1382. Data: 2019-07-02 11:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie prowadzone pod nazwą: „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Zawady”
Wykonanie: Monika Kowalczyk
1383. Data: 2019-07-02 11:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie prowadzone pod nazwą: „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Zawady”
Wykonanie: Monika Kowalczyk
1384. Data: 2019-07-02 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1385. Data: 2019-07-02 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1386. Data: 2019-07-02 10:11
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1387. Data: 2019-07-02 10:10
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1388. Data: 2019-07-02 10:09
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1389. Data: 2019-07-02 10:09
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1390. Data: 2019-07-02 10:07
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1391. Data: 2019-07-02 10:07
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1392. Data: 2019-07-02 10:04
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1393. Data: 2019-07-02 10:04
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1394. Data: 2019-07-02 09:59
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2019 - 2029
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1395. Data: 2019-07-02 09:59
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2019 - 2029
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1396. Data: 2019-07-02 09:54
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1397. Data: 2019-07-02 09:54
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1398. Data: 2019-07-02 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2018 rok.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1399. Data: 2019-07-02 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2018 rok.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1400. Data: 2019-07-02 09:52
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1401. Data: 2019-07-02 09:52
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1402. Data: 2019-07-02 09:51
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1403. Data: 2019-07-02 09:50
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1404. Data: 2019-07-01 10:31
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 67/XI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1405. Data: 2019-07-01 10:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 67/XI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1406. Data: 2019-07-01 10:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 66/XI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2018 rok.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1407. Data: 2019-07-01 10:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 66/XI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2018 rok.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1408. Data: 2019-07-01 10:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 65/XI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1409. Data: 2019-07-01 10:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 65/XI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1410. Data: 2019-07-01 10:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 64/XI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra