główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1351. Data: 2019-03-04 12:49
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1352. Data: 2019-03-04 12:48
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1353. Data: 2019-03-04 11:19
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » FORMULARZ KONSULTACYJNY
Opis zmian: aktualizacja artykułu: FORMULARZ KONSULTACYJNY
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1354. Data: 2019-03-04 11:19
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » FORMULARZ KONSULTACYJNY
Opis zmian: dodanie artykułu: FORMULARZ KONSULTACYJNY
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1355. Data: 2019-03-04 11:18
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Zarządzenie Wójta Gminy Popów
Opis zmian: usunięcie artykułu: FORMULARZ KONSULTACYJNY
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1356. Data: 2019-03-04 11:17
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Zbory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1357. Data: 2019-03-04 10:40
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Zbory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1358. Data: 2019-03-04 10:40
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Zbory
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1359. Data: 2019-03-04 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Zarządzenie Wójta Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: FORMULARZ KONSULTACYJNY
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1360. Data: 2019-03-04 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Zarządzenie Wójta Gminy Popów
Opis zmian: dodanie artykułu: FORMULARZ KONSULTACYJNY
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1361. Data: 2019-03-04 09:06
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Zarządzenie Wójta Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zaopiniowania projektów uchwał dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym w Gminie Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1362. Data: 2019-03-04 09:06
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Zarządzenie Wójta Gminy Popów
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zaopiniowania projektów uchwał dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym w Gminie Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1363. Data: 2019-03-04 08:59
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Płaczki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1364. Data: 2019-03-04 08:54
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Zbory
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1365. Data: 2019-03-04 08:53
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Zbory
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1366. Data: 2019-03-04 08:53
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Zawady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1367. Data: 2019-03-04 08:53
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Zawady
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1368. Data: 2019-03-04 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Więcki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1369. Data: 2019-03-04 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Więcki
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1370. Data: 2019-03-04 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Wąsosz Górny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1371. Data: 2019-03-04 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Wąsosz Górny
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1372. Data: 2019-03-04 08:51
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Wąsosz Dolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1373. Data: 2019-03-04 08:43
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Wąsosz Dolny
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1374. Data: 2019-03-04 08:43
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Rębielice Królewskie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1375. Data: 2019-03-04 08:43
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Rębielice Królewskie
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1376. Data: 2019-03-04 08:42
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1377. Data: 2019-03-04 08:42
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Popów
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1378. Data: 2019-03-04 08:37
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Nowa Wieś
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1379. Data: 2019-03-04 08:37
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Nowa Wieś
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1380. Data: 2019-03-04 08:36
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Kule
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra