główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

121. Data: 2020-03-06 13:53
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 6 marca 2020 roku - Wójt Gminy Popów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Popów - Asystent ds. administracji w oświacie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
122. Data: 2020-03-06 13:50
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Gminny Klub Dziecięcy "Tygrysek"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do gminnego klubu dziecięcego "Tygrysek"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
123. Data: 2020-03-06 13:50
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Gminny Klub Dziecięcy "Tygrysek"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do gminnego klubu dziecięcego "Tygrysek"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
124. Data: 2020-03-06 13:49
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Gminny Klub Dziecięcy "Tygrysek"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do gminnego klubu dziecięcego "Tygrysek"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
125. Data: 2020-03-06 13:49
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Gminny Klub Dziecięcy "Tygrysek"
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do gminnego klubu dziecięcego "Tygrysek"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
126. Data: 2020-03-05 10:38
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 08 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 8 stycznia 2019 roku na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki krajoznawstwa, ochrony, promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Popów w 2019 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
127. Data: 2020-03-05 10:06
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.9.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
128. Data: 2020-03-05 10:06
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.9.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
129. Data: 2020-03-05 09:40
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.8.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
130. Data: 2020-03-05 09:40
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.8.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
131. Data: 2020-03-05 09:39
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.7.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 grudnia 2019 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w gminie Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
132. Data: 2020-03-05 09:39
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.7.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 grudnia 2019 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w gminie Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
133. Data: 2020-03-05 09:19
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
134. Data: 2020-03-05 09:18
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
135. Data: 2020-03-04 12:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO Nazwa zadania: „Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Popów”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
136. Data: 2020-03-04 12:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO Nazwa zadania: „Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Popów”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
137. Data: 2020-03-04 12:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO Nazwa zadania: „Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Popów”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
138. Data: 2020-03-04 12:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO Nazwa zadania: „Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Popów”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
139. Data: 2020-03-04 12:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO Nazwa zadania: „Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Popów”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
140. Data: 2020-03-04 10:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 130/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2020”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
141. Data: 2020-03-04 10:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 130/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2020”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
142. Data: 2020-03-04 10:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 129/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
143. Data: 2020-03-04 10:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 129/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
144. Data: 2020-03-04 10:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 128/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
145. Data: 2020-03-04 10:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 128/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
146. Data: 2020-03-04 10:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 127/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym „Tygrysek” w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
147. Data: 2020-03-04 10:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 127/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym „Tygrysek” w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
148. Data: 2020-03-04 10:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 126/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Klubowi Dziecięcemu „TYGRYSEK” w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
149. Data: 2020-03-04 10:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 126/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Klubowi Dziecięcemu „TYGRYSEK” w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
150. Data: 2020-03-04 10:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 125/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego „ Tygrysek” w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra