główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1141. Data: 2019-03-07 10:15
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Statutu Sołectwa Annolesie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1142. Data: 2019-03-07 10:15
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Statutu Sołectwa Annolesie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1143. Data: 2019-03-05 13:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 36/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Zawadach poprzez przeniesienie jego siedziby
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1144. Data: 2019-03-05 13:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 36/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Zawadach poprzez przeniesienie jego siedziby
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1145. Data: 2019-03-05 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 35/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni w gminnej oczyszczalni ścieków oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni gminnym zestawem asenizacyjnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1146. Data: 2019-03-05 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 35/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni w gminnej oczyszczalni ścieków oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni gminnym zestawem asenizacyjnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1147. Data: 2019-03-05 13:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 34/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz przekazania do zaopiniowania projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1148. Data: 2019-03-05 13:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 34/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz przekazania do zaopiniowania projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1149. Data: 2019-03-05 13:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 33/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/I/2018 Rady Gminy Popów z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1150. Data: 2019-03-05 13:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 33/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/I/2018 Rady Gminy Popów z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1151. Data: 2019-03-05 13:35
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 32/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6/I/2018 Rady Gminy Popów z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Publicznych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1152. Data: 2019-03-05 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 32/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6/I/2018 Rady Gminy Popów z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Publicznych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1153. Data: 2019-03-05 13:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 31/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1154. Data: 2019-03-05 13:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 31/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1155. Data: 2019-03-05 13:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 30/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1156. Data: 2019-03-05 13:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 30/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1157. Data: 2019-03-05 12:47
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1158. Data: 2019-03-05 12:46
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1159. Data: 2019-03-05 09:20
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. płac w Referacie Oświaty Kultury i Sportu gminy Popów z dnia 15 lutego 2019 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1160. Data: 2019-03-04 14:36
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego numer AB.673.5.001.2019.G z dnia 07 lutego 2019 roku
Wykonanie: Monika Kowalczyk
1161. Data: 2019-03-04 14:36
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego numer AB.673.5.001.2019.G z dnia 07 lutego 2019 roku
Wykonanie: Monika Kowalczyk
1162. Data: 2019-03-04 12:49
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1163. Data: 2019-03-04 12:48
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1164. Data: 2019-03-04 11:19
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » FORMULARZ KONSULTACYJNY
Opis zmian: aktualizacja artykułu: FORMULARZ KONSULTACYJNY
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1165. Data: 2019-03-04 11:19
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » FORMULARZ KONSULTACYJNY
Opis zmian: dodanie artykułu: FORMULARZ KONSULTACYJNY
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1166. Data: 2019-03-04 11:18
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Zarządzenie Wójta Gminy Popów
Opis zmian: usunięcie artykułu: FORMULARZ KONSULTACYJNY
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1167. Data: 2019-03-04 11:17
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Zbory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1168. Data: 2019-03-04 10:40
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Zbory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1169. Data: 2019-03-04 10:40
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Zbory
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1170. Data: 2019-03-04 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Zarządzenie Wójta Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: FORMULARZ KONSULTACYJNY
Wykonanie: Bartosz Wojtyra