główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1081. Data: 2019-09-13 10:05
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.77.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Gminy Popów oraz gminnych jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1082. Data: 2019-09-13 10:05
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.56.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1083. Data: 2019-09-13 09:56
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.55.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1084. Data: 2019-09-13 09:56
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.55.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1085. Data: 2019-09-10 11:51
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje Ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1086. Data: 2019-09-10 11:51
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje Ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1087. Data: 2019-09-10 11:47
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje Ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1088. Data: 2019-09-10 11:47
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje Ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1089. Data: 2019-09-10 09:28
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Badanie próbki wody przeznaczonej do spożywania przez ludzi na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1090. Data: 2019-09-10 09:28
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Badanie próbki wody przeznaczonej do spożywania przez ludzi na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1091. Data: 2019-09-10 09:27
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Badanie próbki wody przeznaczonej do spożywania przez ludzi na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1092. Data: 2019-09-10 09:27
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Badanie próbki wody przeznaczonej do spożywania przez ludzi na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1093. Data: 2019-09-04 08:51
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1094. Data: 2019-09-04 08:50
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1095. Data: 2019-09-04 08:49
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1096. Data: 2019-09-04 08:49
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1097. Data: 2019-09-04 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1098. Data: 2019-09-04 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1099. Data: 2019-09-04 08:45
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1100. Data: 2019-09-04 08:32
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1101. Data: 2019-09-03 14:00
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 77/XIII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1102. Data: 2019-09-03 14:00
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 77/XIII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1103. Data: 2019-09-03 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 76/XIII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1104. Data: 2019-09-03 13:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 76/XIII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1105. Data: 2019-09-03 13:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 75/XIII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1106. Data: 2019-09-03 13:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 75/XIII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1107. Data: 2019-09-03 13:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 74/XIII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1108. Data: 2019-09-03 13:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 74/XIII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1109. Data: 2019-09-03 12:26
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja Rady Gminy Popów z 29 sierpnia 2019 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1110. Data: 2019-09-03 12:26
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: XIII Sesja Rady Gminy Popów z 29 sierpnia 2019 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra