główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

991. Data: 2019-10-08 13:05
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.80.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
992. Data: 2019-10-08 13:02
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.79.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji d/s naboru na samodzielne stanowisko Referent d/s gospodarki energetycznej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
993. Data: 2019-10-08 13:01
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.79.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji d/s naboru na samodzielne stanowisko Referent d/s gospodarki energetycznej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
994. Data: 2019-10-08 12:58
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Gminnej Biblioteki w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
995. Data: 2019-10-08 12:58
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Gminnej Biblioteki w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
996. Data: 2019-10-07 15:19
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2027 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: FORMULARZ KONSULTACYJNY
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
997. Data: 2019-10-07 15:10
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 ? 2022 z perspektywą do 2027 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą na 2027
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
998. Data: 2019-10-07 15:09
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 ? 2022 z perspektywą do 2027 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą na 2027
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
999. Data: 2019-10-07 15:09
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 ? 2022 z perspektywą do 2027 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą na 2027
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1000. Data: 2019-10-07 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 ? 2022 z perspektywą do 2027 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: FORMULARZ KONSULTACYJNY
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1001. Data: 2019-10-07 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 ? 2022 z perspektywą do 2027 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: FORMULARZ KONSULTACYJNY
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1002. Data: 2019-10-07 15:06
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 ? 2022 z perspektywą do 2027 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE Nr ZW 0050.129.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 7 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2027 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1003. Data: 2019-10-07 15:06
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 ? 2022 z perspektywą do 2027 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE Nr ZW 0050.129.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 7 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2027 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1004. Data: 2019-10-02 13:28
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia optymalizacji instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach na Słowacji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1005. Data: 2019-10-02 13:28
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia optymalizacji instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach na Słowacji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1006. Data: 2019-10-02 10:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 85/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystapienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Pólnocnego Województwa Śląskiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1007. Data: 2019-10-02 10:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 85/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystapienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Pólnocnego Województwa Śląskiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1008. Data: 2019-10-02 10:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 84/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1009. Data: 2019-10-02 10:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 84/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1010. Data: 2019-10-02 10:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 83/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1011. Data: 2019-10-02 10:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 83/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1012. Data: 2019-10-02 10:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 82/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie odbierania odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1013. Data: 2019-10-02 10:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 82/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie odbierania odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1014. Data: 2019-10-02 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 81/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1015. Data: 2019-10-02 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 81/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1016. Data: 2019-10-02 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 80/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1017. Data: 2019-10-02 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 80/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1018. Data: 2019-10-02 09:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 79/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu stworzenia warunków podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1019. Data: 2019-10-02 09:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 79/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu stworzenia warunków podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
1020. Data: 2019-10-02 09:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 78/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra