główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

961. Data: 2019-12-18 10:45
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat finansowy » Inspektor ds. księgowości podatku od środków transportowych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Kontakt
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
962. Data: 2019-12-18 10:45
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat finansowy » Inspektor ds. windykacji należności i świadczeń alimentacyjnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: kontakt
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
963. Data: 2019-12-18 10:44
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat finansowy » Inspektor ds. księgowości podatkowej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Inspektor ds. księgowości podatkowej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
964. Data: 2019-12-18 10:43
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat finansowy » Inspektor ds. należności zagospodarowania odpadami gospodarczymi
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
965. Data: 2019-12-18 09:54
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat finansowy » Inspektor ds. windykacji należności i świadczeń alimentacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: kontakt
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
966. Data: 2019-12-18 09:53
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat finansowy » Inspektor ds. wymiaru podatkow i opłat
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontakt
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
967. Data: 2019-12-18 09:53
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat finansowy » Inspektor ds. księgowości podatku od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontakt
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
968. Data: 2019-12-18 09:52
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat finansowy » Inspektor ds. księgowości podatkowej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Inspektor ds. księgowości podatkowej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
969. Data: 2019-12-17 15:16
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.161.2019 Wójta Gminy Popów z 16 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
970. Data: 2019-12-17 15:16
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.161.2019 Wójta Gminy Popów z 16 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
971. Data: 2019-12-16 14:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
972. Data: 2019-12-16 13:30
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.161.2019 Wójta Gminy Popów z 16 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
973. Data: 2019-12-16 13:30
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.161.2019 Wójta Gminy Popów z 16 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
974. Data: 2019-12-16 13:29
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.161.2019 Wójta Gminy Popów z 16 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
975. Data: 2019-12-16 13:28
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.161.2019 Wójta Gminy Popów z 16 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
976. Data: 2019-12-16 13:28
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.161.2019 Wójta Gminy Popów z 16 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
977. Data: 2019-12-16 13:26
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.161.2019 Wójta Gminy Popów z 16 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
978. Data: 2019-12-16 11:13
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.161.2019 Wójta Gminy Popów z 16 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
979. Data: 2019-12-16 11:13
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.161.2019 Wójta Gminy Popów z 16 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
980. Data: 2019-12-16 11:12
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.161.2019 Wójta Gminy Popów z 16 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
981. Data: 2019-12-16 11:12
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.161.2019 Wójta Gminy Popów z 16 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
982. Data: 2019-12-16 11:10
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.161.2019 Wójta Gminy Popów z 16 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
983. Data: 2019-12-16 11:10
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.161.2019 Wójta Gminy Popów z 16 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
984. Data: 2019-12-16 11:09
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.161.2019 Wójta Gminy Popów z 16 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
985. Data: 2019-12-16 11:08
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.161.2019 Wójta Gminy Popów z 16 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
986. Data: 2019-12-13 11:23
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
987. Data: 2019-12-13 11:22
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
988. Data: 2019-12-13 08:26
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
989. Data: 2019-12-13 08:26
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
990. Data: 2019-12-13 08:25
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przyjęcia regulaminu świetlic wiejskich
Wykonanie: Bartosz Wojtyra