główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

901. Data: 2020-01-07 12:40
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - kierownicze "Kierownik referatu do spraw gospodarki komunalnej" w Urzędzie Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów w wymiarze 1 etat
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
902. Data: 2020-01-07 12:38
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.1.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Popów w 2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
903. Data: 2020-01-07 12:37
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.1.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Popów w 2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
904. Data: 2019-12-31 08:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
905. Data: 2019-12-27 11:29
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
906. Data: 2019-12-27 11:29
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
907. Data: 2019-12-23 15:16
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XVII Sesja Rady Gminy Popów z 19 grudnia 2019 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
908. Data: 2019-12-23 15:15
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: XVII Sesja Rady Gminy Popów z 19 grudnia 2019 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
909. Data: 2019-12-23 15:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 114/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
910. Data: 2019-12-23 15:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 114/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
911. Data: 2019-12-23 15:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 113/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę Rady Gminy Popów nr 95/XVI/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
912. Data: 2019-12-23 15:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 113/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę Rady Gminy Popów nr 95/XVI/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
913. Data: 2019-12-23 15:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 112/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
914. Data: 2019-12-23 15:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 112/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
915. Data: 2019-12-23 15:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 111/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie apelu o wsparcie finansowe w zakresie budowy Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
916. Data: 2019-12-23 15:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 111/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie apelu o wsparcie finansowe w zakresie budowy Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
917. Data: 2019-12-23 15:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 110/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Popów na lata 2020 - 2022"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
918. Data: 2019-12-23 15:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 110/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Popów na lata 2020 - 2022"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
919. Data: 2019-12-23 15:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 109/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2020 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
920. Data: 2019-12-23 15:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 109/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2020 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
921. Data: 2019-12-23 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 108/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
922. Data: 2019-12-23 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 108/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
923. Data: 2019-12-23 15:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 106/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
924. Data: 2019-12-23 15:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 106/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
925. Data: 2019-12-23 15:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 105/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
926. Data: 2019-12-23 15:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 105/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
927. Data: 2019-12-23 15:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 104/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
928. Data: 2019-12-23 15:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 104/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
929. Data: 2019-12-23 15:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 103/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2019-2029
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
930. Data: 2019-12-23 15:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 103/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2019-2029
Wykonanie: Bartosz Wojtyra