główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

91. Data: 2020-07-01 07:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 146/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
92. Data: 2020-07-01 07:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 145/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
93. Data: 2020-07-01 07:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 145/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
94. Data: 2020-07-01 07:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 144/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
95. Data: 2020-07-01 07:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 144/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
96. Data: 2020-07-01 07:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 143/ XXIII /2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2019 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
97. Data: 2020-07-01 07:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 143/ XXIII /2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2019 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
98. Data: 2020-07-01 07:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 142/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
99. Data: 2020-07-01 07:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 142/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
100. Data: 2020-07-01 07:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 141/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
101. Data: 2020-07-01 07:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 141/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
102. Data: 2020-06-26 11:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie prowadzone pod nazwą: Budowa placu zabaw dla Klubu Dziecięcego „Tygrysek” w Zawadach.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
103. Data: 2020-06-26 11:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie prowadzone pod nazwą: Budowa placu zabaw dla Klubu Dziecięcego „Tygrysek” w Zawadach.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
104. Data: 2020-06-26 10:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie prowadzone pod nazwą: Budowa placu zabaw dla Klubu Dziecięcego „Tygrysek” w Zawadach.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
105. Data: 2020-06-26 10:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie prowadzone pod nazwą: Budowa placu zabaw dla Klubu Dziecięcego „Tygrysek” w Zawadach.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
106. Data: 2020-06-26 10:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie prowadzone pod nazwą: Budowa placu zabaw dla Klubu Dziecięcego „Tygrysek” w Zawadach.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
107. Data: 2020-06-26 10:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie prowadzone pod nazwą: Budowa placu zabaw dla Klubu Dziecięcego „Tygrysek” w Zawadach.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
108. Data: 2020-06-26 10:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie prowadzone pod nazwą: Budowa placu zabaw dla Klubu Dziecięcego „Tygrysek” w Zawadach.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
109. Data: 2020-06-26 09:42
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
110. Data: 2020-06-26 09:42
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
111. Data: 2020-06-26 09:41
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2020 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
112. Data: 2020-06-26 09:41
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
113. Data: 2020-06-26 09:39
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
114. Data: 2020-06-26 09:39
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
115. Data: 2020-06-26 08:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w miejscowości Więcki, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
116. Data: 2020-06-25 09:33
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XXIII Sesji Rady Gminy Popów 25.06.2020 r
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
117. Data: 2020-06-24 12:47
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XXIII Sesji Rady Gminy Popów 25.06.2020 r
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
118. Data: 2020-06-23 15:27
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Popów, obręb Dąbrowa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
119. Data: 2020-06-23 15:27
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Popów, obręb Dąbrowa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
120. Data: 2020-06-22 14:00
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra