główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

91. Data: 2019-10-02 13:28
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia optymalizacji instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach na Słowacji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
92. Data: 2019-10-02 10:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 85/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystapienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Pólnocnego Województwa Śląskiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
93. Data: 2019-10-02 10:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 85/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystapienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Pólnocnego Województwa Śląskiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
94. Data: 2019-10-02 10:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 84/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
95. Data: 2019-10-02 10:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 84/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
96. Data: 2019-10-02 10:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 83/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
97. Data: 2019-10-02 10:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 83/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
98. Data: 2019-10-02 10:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 82/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie odbierania odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
99. Data: 2019-10-02 10:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 82/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie odbierania odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
100. Data: 2019-10-02 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 81/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
101. Data: 2019-10-02 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 81/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
102. Data: 2019-10-02 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 80/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
103. Data: 2019-10-02 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 80/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
104. Data: 2019-10-02 09:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 79/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu stworzenia warunków podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
105. Data: 2019-10-02 09:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 79/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu stworzenia warunków podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
106. Data: 2019-10-02 09:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 78/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
107. Data: 2019-10-02 09:16
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 78/XIV/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
108. Data: 2019-09-26 13:36
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIV Sesja Rady Gminy Popów z 26 września 2019 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
109. Data: 2019-09-26 13:36
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: XIV Sesja Rady Gminy Popów z 26 września 2019 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
110. Data: 2019-09-26 13:30
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
111. Data: 2019-09-26 13:30
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
112. Data: 2019-09-23 18:07
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2019 » Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr DCZ-572-5/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
113. Data: 2019-09-23 18:07
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2019 » Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr DCZ-572-5/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
114. Data: 2019-09-23 18:06
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2019 » Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr DCZ-572-5/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
115. Data: 2019-09-23 18:01
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2019 » Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr DCZ-572-3/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
116. Data: 2019-09-23 18:00
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2019 » Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr DCZ-572-3/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
117. Data: 2019-09-23 17:59
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2019 » Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr DCZ-572-3/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
118. Data: 2019-09-20 12:15
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2019 » Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr ZW.0050.118.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 17 września 2019 roku w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w zakresie sporządzania aktów pełnomocnictwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
119. Data: 2019-09-20 12:15
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2019 » Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr ZW.0050.118.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 17 września 2019 roku w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w zakresie sporządzania aktów pełnomocnictwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
120. Data: 2019-09-20 12:13
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2019 » Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr ZW 0050.117.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 17 września 2019 r.w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Popów miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra