główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

841. Data: 2020-01-20 14:15
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat ds. rozwoju infrastruktury, planowania przestrzennego, inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Asystent ds. administracyjnych ochrony środowiska
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
842. Data: 2020-01-20 14:15
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat ds. rozwoju infrastruktury, planowania przestrzennego, inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. ochrony środowiska
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
843. Data: 2020-01-20 14:14
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat ds. rozwoju infrastruktury, planowania przestrzennego, inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
844. Data: 2020-01-20 14:13
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat ds. rozwoju infrastruktury, planowania przestrzennego, inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. budownictwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
845. Data: 2020-01-20 14:12
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat ds. rozwoju infrastruktury, planowania przestrzennego, inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. inwestycji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
846. Data: 2020-01-20 14:12
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat ds. rozwoju infrastruktury, planowania przestrzennego, inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji i rozwoju
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
847. Data: 2020-01-20 14:11
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Organizacyjny i Oświaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Asystent ds. administracji w oświacie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
848. Data: 2020-01-20 14:10
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Organizacyjny i Oświaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. płac w oświacie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
849. Data: 2020-01-20 14:09
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Organizacyjny i Oświaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. informatyzacji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
850. Data: 2020-01-20 14:09
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Organizacyjny i Oświaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. ewidencji ludności
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
851. Data: 2020-01-20 14:08
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Organizacyjny i Oświaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. organizacyjnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
852. Data: 2020-01-20 14:08
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Finansowy
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. odczytu wodomierzy i fakturowania
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
853. Data: 2020-01-20 14:07
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Finansowy
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. księgowości podatkowej od środków transportu
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
854. Data: 2020-01-20 14:07
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Finansowy
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
855. Data: 2020-01-20 14:05
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Finansowy
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. poboru opłat za wodę i ścieki
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
856. Data: 2020-01-20 14:04
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Finansowy
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. należności za wodę i ścieki, działalność gospodarcza
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
857. Data: 2020-01-20 14:03
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Finansowy
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. płac, podatku VAT i windykacji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
858. Data: 2020-01-20 14:03
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Finansowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
859. Data: 2020-01-20 14:02
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Finansowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stanowisko ds. wymiaru podatków
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
860. Data: 2020-01-20 14:01
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Finansowy
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
861. Data: 2020-01-20 14:00
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Finansowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stanowisko ds. wymiaru podatków
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
862. Data: 2020-01-20 14:00
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Finansowy
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. organizacyjnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
863. Data: 2020-01-20 13:56
Dział: Inne » Kontrola
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 stycznia 2020
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
864. Data: 2020-01-20 13:55
Dział: Inne » Kontrola
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 stycznia 2020
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
865. Data: 2020-01-20 12:18
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 roku O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
866. Data: 2020-01-20 09:10
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XVIII Sesja Rady Gminy Popów z 15 stycznia 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
867. Data: 2020-01-20 09:09
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: XVIII Sesja Rady Gminy Popów z 15 stycznia 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
868. Data: 2020-01-20 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
869. Data: 2020-01-20 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
870. Data: 2020-01-20 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra