główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

811. Data: 2020-01-21 12:49
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji d/s naboru na stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Do Spraw Gospodarki Komunalnej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
812. Data: 2020-01-21 12:47
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.5.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w składzie Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
813. Data: 2020-01-21 12:47
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.5.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w składzie Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
814. Data: 2020-01-21 12:45
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 7 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
815. Data: 2020-01-21 12:45
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 7 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
816. Data: 2020-01-21 12:44
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ogłoszonego 16 grudnia 2019 r. na realizację zadań publicznych w Gminie Popów na 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
817. Data: 2020-01-21 12:44
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ogłoszonego 16 grudnia 2019 r. na realizację zadań publicznych w Gminie Popów na 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
818. Data: 2020-01-21 12:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 118/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
819. Data: 2020-01-21 12:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 118/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
820. Data: 2020-01-21 12:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 117/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
821. Data: 2020-01-21 11:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 117/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
822. Data: 2020-01-21 11:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 117/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
823. Data: 2020-01-21 11:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 116/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
824. Data: 2020-01-21 11:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 116/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
825. Data: 2020-01-21 11:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 115/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
826. Data: 2020-01-21 11:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 115/XVIII/2020 Rady Gminy Popów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
827. Data: 2020-01-21 11:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 115/XVIII/2020 Rady Gminy Popów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
828. Data: 2020-01-21 11:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan zamówień publicznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan zamówień publicznych na rok 2020
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
829. Data: 2020-01-21 11:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan zamówień publicznych
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan zamówień publicznych na rok 2020
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
830. Data: 2020-01-20 14:15
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat ds. rozwoju infrastruktury, planowania przestrzennego, inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Asystent ds. administracyjnych ochrony środowiska
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
831. Data: 2020-01-20 14:15
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat ds. rozwoju infrastruktury, planowania przestrzennego, inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. ochrony środowiska
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
832. Data: 2020-01-20 14:14
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat ds. rozwoju infrastruktury, planowania przestrzennego, inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
833. Data: 2020-01-20 14:13
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat ds. rozwoju infrastruktury, planowania przestrzennego, inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. budownictwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
834. Data: 2020-01-20 14:12
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat ds. rozwoju infrastruktury, planowania przestrzennego, inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. inwestycji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
835. Data: 2020-01-20 14:12
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat ds. rozwoju infrastruktury, planowania przestrzennego, inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji i rozwoju
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
836. Data: 2020-01-20 14:11
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Organizacyjny i Oświaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Asystent ds. administracji w oświacie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
837. Data: 2020-01-20 14:10
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Organizacyjny i Oświaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. płac w oświacie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
838. Data: 2020-01-20 14:09
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Organizacyjny i Oświaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. informatyzacji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
839. Data: 2020-01-20 14:09
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Organizacyjny i Oświaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. ewidencji ludności
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
840. Data: 2020-01-20 14:08
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Organizacyjny i Oświaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Stanowisko ds. organizacyjnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra