główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7921. Data: 2011-11-18 12:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 80/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7922. Data: 2011-11-18 12:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 80/X/2011 Rady Gminy Popów z dnia 27 października 2011r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7923. Data: 2011-11-18 12:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 79/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7924. Data: 2011-11-18 12:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 79/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7925. Data: 2011-11-18 12:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 78/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7926. Data: 2011-11-18 12:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 78/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7927. Data: 2011-11-18 12:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 77/X/2011 Rady Gminy Popów z dnia 27 października 2011r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7928. Data: 2011-11-18 12:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 76/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7929. Data: 2011-11-18 12:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 76/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7930. Data: 2011-11-18 12:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 75/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7931. Data: 2011-11-18 12:35
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 75/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7932. Data: 2011-11-18 12:31
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 74/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7933. Data: 2011-11-18 12:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 74/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7934. Data: 2011-11-04 13:25
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na Asystenta ds. merytorycznych projektu o nazwie "Przedszkola marzeń w gminie Popów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7935. Data: 2011-11-04 13:24
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na Asystenta ds. merytorycznych projektu o nazwie "Przedszkola marzeń w gminie Popów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7936. Data: 2011-11-04 13:24
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o konkursie na Asystenta ds. merytorycznych projektu o nazwie ?Przedszkola marzeń w gminie Popów? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7937. Data: 2011-10-21 09:35
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7938. Data: 2011-10-21 09:34
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7939. Data: 2011-10-20 08:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7940. Data: 2011-10-20 08:09
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2006 r
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7941. Data: 2011-10-20 08:08
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2006 r
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7942. Data: 2011-10-17 12:25
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Edyta Ślusarczyk
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7943. Data: 2011-10-17 12:25
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Edyta Ślusarczyk
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7944. Data: 2011-10-17 12:24
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Danuta Karpik
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7945. Data: 2011-10-17 12:24
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Danuta Karpik
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7946. Data: 2011-10-17 12:24
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wojciech Konieczny
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7947. Data: 2011-10-17 12:24
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Wojciech Konieczny
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7948. Data: 2011-10-17 12:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Elżbieta Zbień
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7949. Data: 2011-10-17 12:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Elżbieta Zbień
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7950. Data: 2011-10-17 12:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Paweł Łacny
Wykonanie: Kamil Krawczyk