główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7891. Data: 2011-12-08 10:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 86/XI/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7892. Data: 2011-12-08 10:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 86/XI/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7893. Data: 2011-12-08 10:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 86/XI/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7894. Data: 2011-12-08 10:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 86/XI/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7895. Data: 2011-12-08 10:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 86/XI/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7896. Data: 2011-12-08 10:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 85/XI/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7897. Data: 2011-12-08 10:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 84/XI/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7898. Data: 2011-12-08 10:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 83/XI/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7899. Data: 2011-12-08 09:59
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 85/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7900. Data: 2011-12-08 09:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 85/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7901. Data: 2011-12-08 09:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 85/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7902. Data: 2011-12-08 09:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 85/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7903. Data: 2011-12-08 09:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 85/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7904. Data: 2011-12-08 09:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 85/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7905. Data: 2011-12-08 09:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 85/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7906. Data: 2011-12-08 09:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 85/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7907. Data: 2011-12-08 09:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 85/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7908. Data: 2011-12-08 09:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 84/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7909. Data: 2011-12-08 09:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 83/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7910. Data: 2011-12-08 09:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 82/XI/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7911. Data: 2011-12-08 09:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 84/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7912. Data: 2011-12-08 09:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 84/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7913. Data: 2011-12-08 09:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 83/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7914. Data: 2011-12-08 09:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 83/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7915. Data: 2011-12-08 09:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 82/XI/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7916. Data: 2011-12-08 09:35
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 82/XI/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7917. Data: 2011-11-24 08:17
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na Asystenta ds. merytorycznych projektu o nazwie "Przedszkola marzeń w gminie Popów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7918. Data: 2011-11-18 12:59
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 81/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7919. Data: 2011-11-18 12:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 81/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7920. Data: 2011-11-18 12:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 81/X/2011
Wykonanie: Kamil Krawczyk