główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

751. Data: 2020-02-19 09:23
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu deklaracji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
752. Data: 2020-02-19 09:23
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu deklaracji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
753. Data: 2020-02-19 09:21
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego "Tygrysek" w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
754. Data: 2020-02-19 09:21
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego "Tygrysek" w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
755. Data: 2020-02-19 09:19
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie nadania Statutu Gminnemu Klubowi Dziecięcemu "Tygrysek" w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
756. Data: 2020-02-19 09:19
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie nadania Statutu Gminnemu Klubowi Dziecięcemu "Tygrysek" w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
757. Data: 2020-02-19 09:19
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie nadania Statutu Gminnemu Klubowi Dziecięcemu "Tygrysek" w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
758. Data: 2020-02-19 09:15
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie ustalenia opłaty za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym "Tygrysek" w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
759. Data: 2020-02-19 09:15
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie ustalenia opłaty za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym "Tygrysek" w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
760. Data: 2020-02-19 09:13
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
761. Data: 2020-02-19 09:12
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
762. Data: 2020-02-19 09:11
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
763. Data: 2020-02-19 09:10
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
764. Data: 2020-02-19 09:09
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2020"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
765. Data: 2020-02-19 09:08
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2020"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
766. Data: 2020-02-18 12:42
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XIX Sesji Rady Gminy Popów 27.02.2020 r
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
767. Data: 2020-02-18 12:41
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XIX Sesji Rady Gminy Popów 27.02.2020 r
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
768. Data: 2020-02-13 08:45
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów w wymiarze 1 etat - termin składania dokumentów przedłużony do 12 lutego 2020 r
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
769. Data: 2020-02-12 15:30
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
770. Data: 2020-02-12 15:29
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
771. Data: 2020-02-11 10:09
Dział: Urząd » Ochrona danych osobowych RODO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dot. deklaracji w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
772. Data: 2020-02-11 10:09
Dział: Urząd » Ochrona danych osobowych RODO
Opis zmian: dodanie artykułu: KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dot. deklaracji w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
773. Data: 2020-02-10 14:09
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Florianów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
774. Data: 2020-02-10 14:08
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Dębie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
775. Data: 2020-02-10 14:07
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Dąbrowa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
776. Data: 2020-02-10 14:06
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Dąbrówka
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
777. Data: 2020-02-10 14:05
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Brzózki
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
778. Data: 2020-02-10 14:03
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Annolesie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
779. Data: 2020-02-10 14:00
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Zbory
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
780. Data: 2020-02-10 13:59
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Zawady
Wykonanie: Bartosz Wojtyra