główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7411. Data: 2012-04-10 13:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na dostawę kostki brukowej oraz innych elementów betonowych na potrzeby budowy chodnika na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7412. Data: 2012-04-10 13:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na dostawę kostki brukowej oraz innych elementów betonowych na potrzeby budowy chodnika na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7413. Data: 2012-04-10 12:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7414. Data: 2012-04-10 12:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7415. Data: 2012-04-10 10:46
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Wójta Gminy Popów w związku z wystąpieniem szkód w rolnictwie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7416. Data: 2012-04-05 14:12
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7417. Data: 2012-04-05 14:11
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7418. Data: 2012-04-02 14:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na przebudowa drogi gminnej kl.D ul. Reymonta
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7419. Data: 2012-03-28 13:39
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7420. Data: 2012-03-28 13:37
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA z dnia 28 marca 2012 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7421. Data: 2012-03-22 14:37
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Wąsosz Dolny
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7422. Data: 2012-03-22 12:42
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz Sołtysów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7423. Data: 2012-03-22 12:27
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Rębielice Królewskie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7424. Data: 2012-03-22 12:27
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7425. Data: 2012-03-22 12:21
Dział: Organy » Komisje Rady Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Gospodarcza, Budżetu, Oświaty i Zdrowia
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7426. Data: 2012-03-22 11:39
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie Wójta Gminy Popów z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które dotyczyły Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7427. Data: 2012-03-22 11:38
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Sprawozdania
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie Wójta Gminy Popów z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które dotyczyły Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7428. Data: 2012-03-21 07:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule Indywidualizacja nauczania klas I - III w gminie Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7429. Data: 2012-03-19 12:37
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje Ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7430. Data: 2012-03-19 12:31
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje Ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7431. Data: 2012-03-14 13:05
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2010-2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7432. Data: 2012-03-14 13:03
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2010-2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7433. Data: 2012-03-14 12:56
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 22.03.2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7434. Data: 2012-03-14 12:55
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 22.03.2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7435. Data: 2012-03-14 12:55
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 22.03.2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7436. Data: 2012-03-14 12:52
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Budżetu, Oświaty, Zdrowia i Komisji Rewizyjnej 19.03.2012 roku.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7437. Data: 2012-03-14 12:52
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Budżetu, Oświaty, Zdrowia i Komisji Rewizyjnej 19.03.2012 roku.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7438. Data: 2012-03-14 12:51
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 23.02.2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7439. Data: 2012-03-14 12:51
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 23.02.2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7440. Data: 2012-03-14 12:50
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Budżetu, Oświaty, Zdrowia i Komisji Rewizyjnej 22.02.2012 roku.
Wykonanie: Kamil Krawczyk