główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

721. Data: 2020-02-19 09:13
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
722. Data: 2020-02-19 09:12
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
723. Data: 2020-02-19 09:11
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
724. Data: 2020-02-19 09:10
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
725. Data: 2020-02-19 09:09
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2020"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
726. Data: 2020-02-19 09:08
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2020"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
727. Data: 2020-02-18 12:42
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XIX Sesji Rady Gminy Popów 27.02.2020 r
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
728. Data: 2020-02-18 12:41
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XIX Sesji Rady Gminy Popów 27.02.2020 r
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
729. Data: 2020-02-13 08:45
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów w wymiarze 1 etat - termin składania dokumentów przedłużony do 12 lutego 2020 r
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
730. Data: 2020-02-12 15:30
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
731. Data: 2020-02-12 15:29
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
732. Data: 2020-02-11 10:09
Dział: Urząd » Ochrona danych osobowych RODO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dot. deklaracji w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
733. Data: 2020-02-11 10:09
Dział: Urząd » Ochrona danych osobowych RODO
Opis zmian: dodanie artykułu: KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dot. deklaracji w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
734. Data: 2020-02-10 14:09
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Florianów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
735. Data: 2020-02-10 14:08
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Dębie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
736. Data: 2020-02-10 14:07
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Dąbrowa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
737. Data: 2020-02-10 14:06
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Dąbrówka
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
738. Data: 2020-02-10 14:05
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Brzózki
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
739. Data: 2020-02-10 14:03
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Annolesie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
740. Data: 2020-02-10 14:00
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Zbory
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
741. Data: 2020-02-10 13:59
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Zawady
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
742. Data: 2020-02-10 13:58
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Więcki
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
743. Data: 2020-02-10 13:57
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Wąsosz Dolny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
744. Data: 2020-02-10 13:56
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Wąsosz Górny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
745. Data: 2020-02-10 13:55
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Kamieńszczyzna
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
746. Data: 2020-02-10 13:53
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Rębielice Królewskie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
747. Data: 2020-02-10 13:51
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
748. Data: 2020-02-10 13:50
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Płaczki
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
749. Data: 2020-02-10 13:49
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Nowa Wieś
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
750. Data: 2020-02-10 13:47
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Kule
Wykonanie: Bartosz Wojtyra