główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7141. Data: 2013-03-19 13:15
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: dodanie artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7142. Data: 2013-03-19 13:14
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7143. Data: 2013-03-19 13:13
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: dodanie artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7144. Data: 2013-03-19 13:13
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7145. Data: 2013-03-19 13:12
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7146. Data: 2013-03-19 13:11
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: dodanie artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7147. Data: 2013-03-19 13:10
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7148. Data: 2013-03-19 13:09
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: dodanie artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7149. Data: 2013-03-19 13:08
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7150. Data: 2013-03-19 13:06
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7151. Data: 2013-03-19 13:04
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7152. Data: 2013-03-19 13:03
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7153. Data: 2013-03-19 13:01
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: dodanie artykułu: Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7154. Data: 2013-03-19 13:00
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7155. Data: 2013-03-19 12:59
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: dodanie artykułu: Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7156. Data: 2013-03-19 12:58
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7157. Data: 2013-03-19 12:58
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: dodanie artykułu: Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7158. Data: 2013-03-19 12:57
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesiące i zgłoszenie powrotu
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7159. Data: 2013-03-19 12:57
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesiące i zgłoszenie powrotu
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7160. Data: 2013-03-19 12:56
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7161. Data: 2013-03-19 12:55
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7162. Data: 2013-03-19 12:55
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7163. Data: 2013-03-19 12:55
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7164. Data: 2013-03-19 12:55
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7165. Data: 2013-03-19 12:55
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7166. Data: 2013-03-19 12:55
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7167. Data: 2013-03-19 12:55
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7168. Data: 2013-03-19 12:55
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7169. Data: 2013-03-19 12:54
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesiące i zgłoszenie powrotu
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7170. Data: 2013-03-19 12:54
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Wykonanie: Kamil Krawczyk