główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7111. Data: 2012-12-10 10:46
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Katarzyna Siedlak
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7112. Data: 2012-12-10 10:46
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Robert Związek
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7113. Data: 2012-12-10 10:03
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Robert Związek
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7114. Data: 2012-12-10 10:03
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Anna Małgorzata Szymocha-Drutowska
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7115. Data: 2012-12-10 10:02
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Anna Małgorzata Szymocha-Drutowska
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7116. Data: 2012-12-10 10:01
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Katarzyna Siedlak
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7117. Data: 2012-12-10 10:00
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Katarzyna Siedlak
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7118. Data: 2012-12-07 09:28
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7119. Data: 2012-12-07 09:23
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: dodanie artykułu: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7120. Data: 2012-12-06 11:45
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Budżetu, Oświaty, Zdrowia i Komisji Rewizyjnej 11.12.2012 roku.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7121. Data: 2012-12-06 11:43
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 28.12.2011r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7122. Data: 2012-12-06 11:32
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 28.12.2011r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7123. Data: 2012-12-06 11:32
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 28.12.2011r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7124. Data: 2012-12-06 11:30
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Budżetu, Oświaty, Zdrowia i Komisji Rewizyjnej 11.12.2012 roku.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7125. Data: 2012-12-06 11:28
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Budżetu, Oświaty, Zdrowia i Komisji Rewizyjnej 11.12.2012 roku.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7126. Data: 2012-12-03 09:03
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: O B W I E S Z C Z E N I E
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7127. Data: 2012-12-03 09:01
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: O B W I E S Z C Z E N I E
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7128. Data: 2012-12-03 09:01
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: O B W I E S Z C Z E N I E
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7129. Data: 2012-11-27 09:50
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Rębielice Królewskie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7130. Data: 2012-11-14 13:51
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2010-2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7131. Data: 2012-11-14 13:49
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2010-2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7132. Data: 2012-11-14 10:01
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 22.11.2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7133. Data: 2012-11-14 09:59
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 22.11.2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7134. Data: 2012-11-13 07:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: Zagospodarowanie terenu wokół urzędu gminy Popów w msc. Zawady
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7135. Data: 2012-10-30 11:47
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie Wójta Gminy Popów z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które dotyczyły Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7136. Data: 2012-10-30 11:46
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Sprawozdania
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie Wójta Gminy Popów z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które dotyczyły Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7137. Data: 2012-10-30 11:39
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7138. Data: 2012-10-30 11:38
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7139. Data: 2012-10-30 11:30
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7140. Data: 2012-10-30 11:29
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk