główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7111. Data: 2013-04-26 11:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 175/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7112. Data: 2013-04-26 11:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 174/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7113. Data: 2013-04-26 11:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 174/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7114. Data: 2013-04-26 11:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 173/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7115. Data: 2013-04-26 11:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 173/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7116. Data: 2013-04-26 11:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 172/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7117. Data: 2013-04-26 11:37
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 172/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7118. Data: 2013-04-26 11:35
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 171/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7119. Data: 2013-04-26 11:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 171/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7120. Data: 2013-03-25 11:30
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7121. Data: 2013-03-25 11:29
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7122. Data: 2013-03-25 11:29
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7123. Data: 2013-03-25 11:27
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7124. Data: 2013-03-25 11:19
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7125. Data: 2013-03-20 07:38
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Wojsko
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kwalifikacja wojskowa
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7126. Data: 2013-03-19 14:09
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7127. Data: 2013-03-19 14:09
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7128. Data: 2013-03-19 14:08
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt stały
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7129. Data: 2013-03-19 14:08
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt stały
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7130. Data: 2013-03-19 14:07
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7131. Data: 2013-03-19 14:05
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7132. Data: 2013-03-19 13:44
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Dowody osobiste
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DOWÓD OSOBISTY
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7133. Data: 2013-03-19 13:27
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7134. Data: 2013-03-19 13:24
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt stały
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7135. Data: 2013-03-19 13:24
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: dodanie artykułu: Zameldowanie na pobyt stały
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7136. Data: 2013-03-19 13:21
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7137. Data: 2013-03-19 13:20
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: dodanie artykułu: Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7138. Data: 2013-03-19 13:19
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7139. Data: 2013-03-19 13:19
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: dodanie artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7140. Data: 2013-03-19 13:18
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu obywatela RP.
Wykonanie: Kamil Krawczyk