główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

691. Data: 2019-12-06 07:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 97/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
692. Data: 2019-12-06 07:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 97/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
693. Data: 2019-12-06 07:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 96/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
694. Data: 2019-12-06 07:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 96/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
695. Data: 2019-12-06 07:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 95/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
696. Data: 2019-12-06 07:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 95/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
697. Data: 2019-12-04 13:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
698. Data: 2019-12-04 13:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
699. Data: 2019-12-03 14:44
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
700. Data: 2019-12-03 13:55
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Szkoły i przedszkola
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 w Więckach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
701. Data: 2019-12-03 11:22
Dział: Urząd » Organizacja Urzędu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
702. Data: 2019-12-03 11:22
Dział: Urząd » Organizacja Urzędu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
703. Data: 2019-12-02 10:53
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wzór oświadczenia majątkowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzór Oświadczenia Majątkowego - ogólny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
704. Data: 2019-12-02 10:52
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wzór oświadczenia majątkowego
Opis zmian: dodanie artykułu: Wzór Oświadczenia Majątkowego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
705. Data: 2019-12-02 10:52
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wzór oświadczenia majątkowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzór Oświadczenia Majątkowego Radnego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
706. Data: 2019-11-29 10:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
707. Data: 2019-11-29 08:55
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XVI Sesja Rady Gminy Popów z 28 listopada 2019 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
708. Data: 2019-11-29 08:55
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: XVI Sesja Rady Gminy Popów z 28 listopada 2019 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
709. Data: 2019-11-29 08:40
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadamienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Rębielice 4” o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek 2028, 2029, 2030 położonych w obrębie 0013 w miejscowości Rębielice Królewskie, gmina Popów”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
710. Data: 2019-11-29 08:39
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadamienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Rębielice 4” o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek 2028, 2029, 2030 położonych w obrębie 0013 w miejscowości Rębielice Królewskie, gmina Popów”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
711. Data: 2019-11-27 16:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
712. Data: 2019-11-27 16:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
713. Data: 2019-11-27 16:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
714. Data: 2019-11-27 16:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
715. Data: 2019-11-27 16:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
716. Data: 2019-11-27 16:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
717. Data: 2019-11-27 16:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
718. Data: 2019-11-27 16:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
719. Data: 2019-11-27 16:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
720. Data: 2019-11-27 16:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra