główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6871. Data: 2012-06-20 15:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 123/XV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6872. Data: 2012-06-20 15:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 123/XV/2012 Rady Gminy Popów z dnia 31 maja 2012r w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2012"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6873. Data: 2012-06-20 15:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 122/XV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6874. Data: 2012-06-20 15:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 122/XV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6875. Data: 2012-06-20 15:16
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 121/XV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6876. Data: 2012-06-20 15:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 121/XV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6877. Data: 2012-06-20 15:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 120/XV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6878. Data: 2012-06-20 15:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 120/XV/2012 Rady Gminy Popów z dnia 31 maja 2012r w sprawie: zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6879. Data: 2012-06-20 15:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 119/XV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6880. Data: 2012-06-20 15:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 119/XV/2012 Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6881. Data: 2012-06-20 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 118/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6882. Data: 2012-06-20 15:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 118/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6883. Data: 2012-06-20 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 117/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6884. Data: 2012-06-20 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 117/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6885. Data: 2012-06-20 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 117/XIV/2012 Rady Gminy Popów z dnia 31 maja 2012r w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6886. Data: 2012-06-20 14:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 116/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6887. Data: 2012-06-20 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 116/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6888. Data: 2012-06-20 14:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 115/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6889. Data: 2012-06-20 14:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 115/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6890. Data: 2012-06-20 14:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 114/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6891. Data: 2012-06-20 14:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 114/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6892. Data: 2012-06-20 14:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 113/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6893. Data: 2012-06-20 14:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 113/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6894. Data: 2012-06-20 14:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 112/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6895. Data: 2012-06-20 14:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 112/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6896. Data: 2012-06-20 14:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 111/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6897. Data: 2012-06-20 14:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 111/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6898. Data: 2012-06-20 14:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 110/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6899. Data: 2012-06-20 14:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 100/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6900. Data: 2012-06-20 14:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 100/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk