główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6781. Data: 2012-03-28 13:39
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6782. Data: 2012-03-28 13:37
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA z dnia 28 marca 2012 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6783. Data: 2012-03-22 14:37
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Wąsosz Dolny
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6784. Data: 2012-03-22 12:42
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz Sołtysów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6785. Data: 2012-03-22 12:27
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Rębielice Królewskie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6786. Data: 2012-03-22 12:27
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwo Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6787. Data: 2012-03-22 12:21
Dział: Organy » Komisje Rady Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Gospodarcza, Budżetu, Oświaty i Zdrowia
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6788. Data: 2012-03-22 11:39
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie Wójta Gminy Popów z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które dotyczyły Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6789. Data: 2012-03-22 11:38
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Sprawozdania
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie Wójta Gminy Popów z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które dotyczyły Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6790. Data: 2012-03-21 07:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule Indywidualizacja nauczania klas I - III w gminie Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6791. Data: 2012-03-19 12:37
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje Ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6792. Data: 2012-03-19 12:31
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje Ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6793. Data: 2012-03-14 13:05
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2010-2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6794. Data: 2012-03-14 13:03
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2010-2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6795. Data: 2012-03-14 12:56
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 22.03.2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6796. Data: 2012-03-14 12:55
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 22.03.2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6797. Data: 2012-03-14 12:55
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 22.03.2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6798. Data: 2012-03-14 12:52
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Budżetu, Oświaty, Zdrowia i Komisji Rewizyjnej 19.03.2012 roku.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6799. Data: 2012-03-14 12:52
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Budżetu, Oświaty, Zdrowia i Komisji Rewizyjnej 19.03.2012 roku.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6800. Data: 2012-03-14 12:51
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 23.02.2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6801. Data: 2012-03-14 12:51
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 23.02.2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6802. Data: 2012-03-14 12:50
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Budżetu, Oświaty, Zdrowia i Komisji Rewizyjnej 22.02.2012 roku.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6803. Data: 2012-03-14 12:49
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Budżetu, Oświaty, Zdrowia i Komisji Rewizyjnej 22.02.2012 roku.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6804. Data: 2012-03-14 10:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 108/XIII/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6805. Data: 2012-03-14 10:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 108/XIII/2012wysypisk i unieszkodliwienia odpadów komunalnych
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6806. Data: 2012-03-14 10:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 107/XIII/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6807. Data: 2012-03-14 10:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 107/XIII/2012 Rady Gminy Popów z dnia 23 lutego 2012r w sprawie:
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6808. Data: 2012-03-14 10:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 106/XIII/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6809. Data: 2012-03-14 10:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 106/XIII/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6810. Data: 2012-03-14 10:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 106/XIII/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk