główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6781. Data: 2013-03-19 13:08
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6782. Data: 2013-03-19 13:06
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6783. Data: 2013-03-19 13:04
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6784. Data: 2013-03-19 13:03
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6785. Data: 2013-03-19 13:01
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: dodanie artykułu: Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6786. Data: 2013-03-19 13:00
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6787. Data: 2013-03-19 12:59
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: dodanie artykułu: Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6788. Data: 2013-03-19 12:58
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6789. Data: 2013-03-19 12:58
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: dodanie artykułu: Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6790. Data: 2013-03-19 12:57
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesiące i zgłoszenie powrotu
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6791. Data: 2013-03-19 12:57
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesiące i zgłoszenie powrotu
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6792. Data: 2013-03-19 12:56
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6793. Data: 2013-03-19 12:55
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6794. Data: 2013-03-19 12:55
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6795. Data: 2013-03-19 12:55
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6796. Data: 2013-03-19 12:55
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6797. Data: 2013-03-19 12:55
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6798. Data: 2013-03-19 12:55
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6799. Data: 2013-03-19 12:55
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6800. Data: 2013-03-19 12:55
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6801. Data: 2013-03-19 12:54
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesiące i zgłoszenie powrotu
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6802. Data: 2013-03-19 12:54
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6803. Data: 2013-03-19 12:49
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6804. Data: 2013-03-19 12:49
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6805. Data: 2013-03-19 12:49
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6806. Data: 2013-03-19 12:49
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6807. Data: 2013-03-19 12:24
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesiące i zgłoszenie powrotu
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6808. Data: 2013-03-19 12:22
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6809. Data: 2013-03-19 12:21
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6810. Data: 2013-03-19 12:19
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
Wykonanie: Kamil Krawczyk