główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6691. Data: 2013-05-13 14:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6692. Data: 2013-05-13 14:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6693. Data: 2013-05-13 14:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na: "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6694. Data: 2013-05-13 13:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Dostawa kostki brukowej oraz innych elementów betonowych na potrzeby budowy chodnika na terenie Gminy Popów"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6695. Data: 2013-05-13 13:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Dostawa kostki brukowej oraz innych elementów betonowych na potrzeby budowy chodnika na terenie Gminy Popów"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6696. Data: 2013-05-13 13:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Dostawa kostki brukowej oraz innych elementów betonowych na potrzeby budowy chodnika na terenie Gminy Popów"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6697. Data: 2013-05-13 13:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Dostawa kostki brukowej oraz innych elementów betonowych na potrzeby budowy chodnika na terenie Gminy Popów"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6698. Data: 2013-05-13 13:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Dostawa kostki brukowej oraz innych elementów betonowych na potrzeby budowy chodnika na terenie Gminy Popów"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6699. Data: 2013-05-13 13:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Dostawa kostki brukowej oraz innych elementów betonowych na potrzeby budowy chodnika na terenie Gminy Popów"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6700. Data: 2013-05-13 13:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Dostawa kostki brukowej oraz innych elementów betonowych na potrzeby budowy chodnika na terenie Gminy Popów"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6701. Data: 2013-05-13 13:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Dostawa kostki brukowej oraz innych elementów betonowych na potrzeby budowy chodnika na terenie Gminy Popów"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6702. Data: 2013-05-10 11:26
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6703. Data: 2013-05-10 11:25
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6704. Data: 2013-04-30 13:31
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6705. Data: 2013-04-26 12:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 189/XXIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6706. Data: 2013-04-26 12:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 189/XXIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6707. Data: 2013-04-26 12:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 187/XXIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6708. Data: 2013-04-26 12:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 186/XXIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6709. Data: 2013-04-26 12:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 185/XXIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6710. Data: 2013-04-26 12:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 184/XXIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6711. Data: 2013-04-26 12:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 183/XXIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6712. Data: 2013-04-26 12:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 182/XXIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6713. Data: 2013-04-26 12:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 180/XXIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6714. Data: 2013-04-26 12:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 188/XXIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6715. Data: 2013-04-26 12:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 188/XXIII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu" dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6716. Data: 2013-04-26 12:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 187/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6717. Data: 2013-04-26 12:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 187/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6718. Data: 2013-04-26 12:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 186/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6719. Data: 2013-04-26 12:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 186/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6720. Data: 2013-04-26 12:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 185/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk