główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6481. Data: 2012-06-20 15:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 115/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6482. Data: 2012-06-20 15:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 114/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6483. Data: 2012-06-20 15:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 113/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6484. Data: 2012-06-20 15:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 112/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6485. Data: 2012-06-20 15:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 111/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6486. Data: 2012-06-20 15:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 110/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6487. Data: 2012-06-20 15:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 109/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6488. Data: 2012-06-20 15:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 123/XV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6489. Data: 2012-06-20 15:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 123/XV/2012 Rady Gminy Popów z dnia 31 maja 2012r w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2012"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6490. Data: 2012-06-20 15:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 122/XV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6491. Data: 2012-06-20 15:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 122/XV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6492. Data: 2012-06-20 15:16
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 121/XV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6493. Data: 2012-06-20 15:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 121/XV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6494. Data: 2012-06-20 15:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 120/XV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6495. Data: 2012-06-20 15:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 120/XV/2012 Rady Gminy Popów z dnia 31 maja 2012r w sprawie: zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6496. Data: 2012-06-20 15:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 119/XV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6497. Data: 2012-06-20 15:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 119/XV/2012 Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6498. Data: 2012-06-20 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 118/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6499. Data: 2012-06-20 15:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 118/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6500. Data: 2012-06-20 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 117/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6501. Data: 2012-06-20 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 117/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6502. Data: 2012-06-20 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 117/XIV/2012 Rady Gminy Popów z dnia 31 maja 2012r w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6503. Data: 2012-06-20 14:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 116/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6504. Data: 2012-06-20 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 116/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6505. Data: 2012-06-20 14:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 115/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6506. Data: 2012-06-20 14:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 115/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6507. Data: 2012-06-20 14:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 114/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6508. Data: 2012-06-20 14:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 114/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6509. Data: 2012-06-20 14:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 113/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6510. Data: 2012-06-20 14:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 113/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk