główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6361. Data: 2013-12-05 13:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z montażem małej architektury wraz z budową drogi gminnej ul. Spokojnej"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6362. Data: 2013-12-05 13:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z montażem małej architektury wraz z budową drogi gminnej ul. Spokojnej"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6363. Data: 2013-12-05 13:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z montażem małej architektury wraz z budową drogi gminnej ul. Spokojnej"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6364. Data: 2013-12-05 13:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z montażem małej architektury wraz z budową drogi gminnej ul. Spokojnej"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6365. Data: 2013-12-05 13:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z montażem małej architektury wraz z budową drogi gminnej ul. Spokojnej"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6366. Data: 2013-12-05 13:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z montażem małej architektury wraz z budową drogi gminnej ul. Spokojnej"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6367. Data: 2013-12-04 08:03
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE O TERMINIE OBRAD SESJI ORAZ KOMISJI RADY GMINY POPÓW
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6368. Data: 2013-12-03 14:57
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE O TERMINIE OBRAD SESJI ORAZ KOMISJI RADY GMINY POPÓW
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6369. Data: 2013-12-03 14:56
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 31.12.2013r. oraz komisji Rady Gminy 20.12.2013r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6370. Data: 2013-12-03 14:35
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu sesji Rady Gminy 31.12.2013r. oraz posiedzeniu komisji Rady Gminy 20.12.2013r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6371. Data: 2013-12-03 14:34
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 28.11.2013r. oraz posiedzeniu komisji 26.11.2013r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6372. Data: 2013-12-03 14:34
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu sesji Rady Gminy 31.12.2013r. oraz posiedzeniu komisji 20.12.2013r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6373. Data: 2013-12-03 14:28
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE O TERMINIE POSIEDZENIA SESJI ORAZ KOMISJI RADY GMINY POPÓW
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6374. Data: 2013-11-26 07:34
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie Wójta Gminy Popów z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które dotyczyły Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6375. Data: 2013-11-26 07:33
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Sprawozdania
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie Wójta Gminy Popów z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które dotyczyły Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6376. Data: 2013-11-25 14:35
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY POPÓW Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6377. Data: 2013-11-18 10:40
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zaświadczenia » Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6378. Data: 2013-11-18 10:40
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zaświadczenia » Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6379. Data: 2013-11-18 10:40
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zaświadczenia » Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6380. Data: 2013-11-18 10:40
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zaświadczenia » Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6381. Data: 2013-11-18 10:39
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zaświadczenia » Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych
Opis zmian: dodanie artykułu: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6382. Data: 2013-11-15 11:33
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 28.11.2013r. oraz komisji posiedzeniu komisji 26.11.2013r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6383. Data: 2013-11-15 11:32
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 28.11.2013r. oraz komisji posiedzeniu komisji 26.11.2013r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6384. Data: 2013-11-15 11:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 215/XXVIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6385. Data: 2013-11-15 11:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 215/XXVIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6386. Data: 2013-11-15 11:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 214/XXVIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6387. Data: 2013-11-15 11:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 214/XXVIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6388. Data: 2013-11-15 11:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 213/XXVIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6389. Data: 2013-11-15 11:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 213/XXVIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6390. Data: 2013-11-15 11:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 212/XXVII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk