główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6331. Data: 2013-04-26 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 181/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6332. Data: 2013-04-26 12:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 180/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6333. Data: 2013-04-26 12:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 181/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6334. Data: 2013-04-26 12:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 180/XXII/201
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6335. Data: 2013-04-26 12:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 180/XXII/201
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6336. Data: 2013-04-26 12:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 179/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6337. Data: 2013-04-26 12:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 179/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6338. Data: 2013-04-26 12:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 178/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6339. Data: 2013-04-26 12:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 177/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6340. Data: 2013-04-26 11:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 176/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6341. Data: 2013-04-26 11:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 176/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6342. Data: 2013-04-26 11:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 175/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6343. Data: 2013-04-26 11:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 175/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6344. Data: 2013-04-26 11:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 174/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6345. Data: 2013-04-26 11:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 174/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6346. Data: 2013-04-26 11:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 173/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6347. Data: 2013-04-26 11:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 173/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6348. Data: 2013-04-26 11:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 172/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6349. Data: 2013-04-26 11:37
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 172/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6350. Data: 2013-04-26 11:35
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 171/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6351. Data: 2013-04-26 11:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 171/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6352. Data: 2013-03-25 11:30
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6353. Data: 2013-03-25 11:29
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6354. Data: 2013-03-25 11:29
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6355. Data: 2013-03-25 11:27
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6356. Data: 2013-03-25 11:19
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6357. Data: 2013-03-20 07:38
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Wojsko
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kwalifikacja wojskowa
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6358. Data: 2013-03-19 14:09
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6359. Data: 2013-03-19 14:09
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6360. Data: 2013-03-19 14:08
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt stały
Wykonanie: Kamil Krawczyk