główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6301. Data: 2013-05-13 13:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Dostawa kostki brukowej oraz innych elementów betonowych na potrzeby budowy chodnika na terenie Gminy Popów"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6302. Data: 2013-05-10 11:26
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6303. Data: 2013-05-10 11:25
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6304. Data: 2013-04-30 13:31
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6305. Data: 2013-04-26 12:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 189/XXIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6306. Data: 2013-04-26 12:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 189/XXIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6307. Data: 2013-04-26 12:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 187/XXIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6308. Data: 2013-04-26 12:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 186/XXIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6309. Data: 2013-04-26 12:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 185/XXIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6310. Data: 2013-04-26 12:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 184/XXIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6311. Data: 2013-04-26 12:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 183/XXIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6312. Data: 2013-04-26 12:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 182/XXIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6313. Data: 2013-04-26 12:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 180/XXIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6314. Data: 2013-04-26 12:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 188/XXIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6315. Data: 2013-04-26 12:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 188/XXIII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu" dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6316. Data: 2013-04-26 12:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 187/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6317. Data: 2013-04-26 12:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 187/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6318. Data: 2013-04-26 12:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 186/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6319. Data: 2013-04-26 12:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 186/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6320. Data: 2013-04-26 12:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 185/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6321. Data: 2013-04-26 12:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 185/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6322. Data: 2013-04-26 12:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 185/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6323. Data: 2013-04-26 12:31
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 185/XXII/2013 Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6324. Data: 2013-04-26 12:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 184/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6325. Data: 2013-04-26 12:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 184/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6326. Data: 2013-04-26 12:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 183/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6327. Data: 2013-04-26 12:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 183/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6328. Data: 2013-04-26 12:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 182/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6329. Data: 2013-04-26 12:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 182/XXII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6330. Data: 2013-04-26 12:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 182/XXII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Kamil Krawczyk