główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

631. Data: 2020-02-19 14:42
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.174.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
632. Data: 2020-02-19 14:36
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.173.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
633. Data: 2020-02-19 14:36
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.173.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
634. Data: 2020-02-19 14:34
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.172.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
635. Data: 2020-02-19 14:33
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.172.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
636. Data: 2020-02-19 14:32
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.171.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Popów w dniu 31.12.2019 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
637. Data: 2020-02-19 14:32
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.171.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Popów w dniu 31.12.2019 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
638. Data: 2020-02-19 14:30
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.170.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
639. Data: 2020-02-19 14:30
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.170.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
640. Data: 2020-02-19 14:28
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.169.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
641. Data: 2020-02-19 14:28
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.169.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
642. Data: 2020-02-19 14:27
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.168.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
643. Data: 2020-02-19 14:27
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.168.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
644. Data: 2020-02-19 14:26
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.167.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej do dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów, Gmina Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
645. Data: 2020-02-19 14:25
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.167.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej do dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów, Gmina Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
646. Data: 2020-02-19 14:21
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.166.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
647. Data: 2020-02-19 14:21
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.166.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
648. Data: 2020-02-19 14:19
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.164.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
649. Data: 2020-02-19 14:18
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.164.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
650. Data: 2020-02-19 14:16
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.163.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
651. Data: 2020-02-19 14:16
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.163.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
652. Data: 2020-02-19 14:15
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.162.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
653. Data: 2020-02-19 14:15
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.162.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
654. Data: 2020-02-19 14:14
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.161.2019 Wójta Gminy Popów z 16 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
655. Data: 2020-02-19 14:13
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.161.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
656. Data: 2020-02-19 14:13
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.161.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
657. Data: 2020-02-19 14:07
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.159.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
658. Data: 2020-02-19 14:07
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.159.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
659. Data: 2020-02-19 14:06
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.158.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
660. Data: 2020-02-19 14:05
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.158.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra