główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6271. Data: 2012-06-20 15:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 113/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6272. Data: 2012-06-20 15:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 112/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6273. Data: 2012-06-20 15:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 111/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6274. Data: 2012-06-20 15:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 110/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6275. Data: 2012-06-20 15:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 109/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6276. Data: 2012-06-20 15:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 123/XV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6277. Data: 2012-06-20 15:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 123/XV/2012 Rady Gminy Popów z dnia 31 maja 2012r w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2012"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6278. Data: 2012-06-20 15:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 122/XV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6279. Data: 2012-06-20 15:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 122/XV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6280. Data: 2012-06-20 15:16
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 121/XV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6281. Data: 2012-06-20 15:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 121/XV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6282. Data: 2012-06-20 15:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 120/XV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6283. Data: 2012-06-20 15:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 120/XV/2012 Rady Gminy Popów z dnia 31 maja 2012r w sprawie: zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6284. Data: 2012-06-20 15:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 119/XV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6285. Data: 2012-06-20 15:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 119/XV/2012 Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6286. Data: 2012-06-20 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 118/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6287. Data: 2012-06-20 15:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 118/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6288. Data: 2012-06-20 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 117/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6289. Data: 2012-06-20 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 117/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6290. Data: 2012-06-20 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 117/XIV/2012 Rady Gminy Popów z dnia 31 maja 2012r w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6291. Data: 2012-06-20 14:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 116/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6292. Data: 2012-06-20 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 116/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6293. Data: 2012-06-20 14:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 115/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6294. Data: 2012-06-20 14:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 115/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6295. Data: 2012-06-20 14:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 114/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6296. Data: 2012-06-20 14:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 114/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6297. Data: 2012-06-20 14:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 113/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6298. Data: 2012-06-20 14:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 113/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6299. Data: 2012-06-20 14:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 112/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6300. Data: 2012-06-20 14:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 112/XIV/2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk