główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6151. Data: 2013-07-23 10:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 196/XXV/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6152. Data: 2013-07-23 10:00
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 195/XXIV/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6153. Data: 2013-07-23 10:00
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 195/XXIV/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6154. Data: 2013-07-23 09:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 194/XXIV/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6155. Data: 2013-07-23 09:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 192/XXIV/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6156. Data: 2013-07-23 09:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 191/XXIV/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6157. Data: 2013-07-23 09:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 194/XXIV/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6158. Data: 2013-07-23 09:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 192/XXIV/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6159. Data: 2013-07-23 09:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 191/XXIV/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6160. Data: 2013-07-23 09:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 190/XXIV/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6161. Data: 2013-07-23 09:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 194/XXIV/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6162. Data: 2013-07-23 09:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 192/XXIV/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6163. Data: 2013-07-23 09:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 192/XXIV/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6164. Data: 2013-07-23 09:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 191/XXIV/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6165. Data: 2013-07-23 09:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 191/XXIV/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6166. Data: 2013-07-23 09:35
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 190/XXIV/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6167. Data: 2013-07-23 09:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 190/XXIV/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6168. Data: 2013-07-22 07:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "REMONT I ARANŻACJE WNĘTRZA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POPOWIE"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6169. Data: 2013-07-22 07:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "REMONT I ARANŻACJE WNĘTRZA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POPOWIE"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6170. Data: 2013-07-22 07:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "REMONT I ARANŻACJE WNĘTRZA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POPOWIE"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6171. Data: 2013-07-22 07:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "REMONT I ARANŻACJE WNĘTRZA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POPOWIE"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6172. Data: 2013-07-22 07:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "REMONT I ARANŻACJE WNĘTRZA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POPOWIE"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6173. Data: 2013-07-22 07:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "REMONT I ARANŻACJE WNĘTRZA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POPOWIE"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6174. Data: 2013-07-22 07:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "REMONT I ARANŻACJE WNĘTRZA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POPOWIE"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6175. Data: 2013-07-11 13:45
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6176. Data: 2013-07-11 13:44
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6177. Data: 2013-07-11 13:41
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6178. Data: 2013-07-11 13:41
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6179. Data: 2013-07-11 13:40
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu obywatela RP.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6180. Data: 2013-07-11 13:40
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące.
Wykonanie: Kamil Krawczyk