główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6091. Data: 2014-05-06 15:01
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Popów nr ZW.0050.22.2014 z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej polskiej zarządzonej na dzień 25 maja 2014r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6092. Data: 2014-05-06 15:01
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Popów nr ZW.0050.24.2014 z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej polskiej zarządzonej na dzień 25 maja 2014r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6093. Data: 2014-05-06 15:00
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Popów nr ZW.0050.24.2014 z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej polskiej zarządzonej na dzień 25 maja 2014r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6094. Data: 2014-05-05 08:52
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6095. Data: 2014-04-30 15:01
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 lutego 2014r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2014.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6096. Data: 2014-04-30 15:01
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 lutego 2014r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2014.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6097. Data: 2014-04-30 15:00
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 lutego 2014r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2014.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6098. Data: 2014-04-30 14:59
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 lutego 2014r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2014.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6099. Data: 2014-04-30 14:58
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 lutego 2014r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2014.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6100. Data: 2014-04-30 14:56
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 lutego 2014r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2014.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6101. Data: 2014-04-30 13:54
Dział: Inne » Kontrola
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013 rok
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6102. Data: 2014-04-30 13:52
Dział: Inne » Kontrola
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013 rok
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6103. Data: 2014-04-30 13:33
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania z wykonania budżetu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA O BUDŻECIE GMINY POPÓW ZA I KWARTAŁ 2014R.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6104. Data: 2014-04-30 13:33
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania z wykonania budżetu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA O BUDŻECIE GMINY POPÓW ZA I KWARTAŁ 2014R.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6105. Data: 2014-04-30 13:32
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania z wykonania budżetu
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA O BUDŻECIE GMINY POPÓW ZA I KWARTAŁ 2014R.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6106. Data: 2014-04-29 14:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Popów Zawady- Kamieńszczyzna"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6107. Data: 2014-04-29 13:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Popów Zawady- Kamieńszczyzna"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6108. Data: 2014-04-29 13:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Popów Zawady- Kamieńszczyzna"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6109. Data: 2014-04-29 12:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Popów Zawady- Kamieńszczyzna"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6110. Data: 2014-04-29 12:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Popów Zawady- Kamieńszczyzna"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6111. Data: 2014-04-29 12:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Popów Zawady- Kamieńszczyzna"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6112. Data: 2014-04-29 12:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Popów Zawady- Kamieńszczyzna"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6113. Data: 2014-04-29 12:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Popów Zawady- Kamieńszczyzna"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6114. Data: 2014-04-29 12:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Popów Zawady- Kamieńszczyzna"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6115. Data: 2014-04-29 09:18
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA DLA PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6116. Data: 2014-04-29 09:17
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA DLA PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6117. Data: 2014-04-28 10:39
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6118. Data: 2014-04-28 10:39
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6119. Data: 2014-04-28 10:38
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6120. Data: 2014-04-28 10:38
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA
Wykonanie: Kamil Krawczyk