główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

601. Data: 2020-03-03 08:24
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek leśny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
602. Data: 2020-03-03 08:24
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek leśny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
603. Data: 2020-03-03 08:23
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek leśny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
604. Data: 2020-03-03 08:19
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek leśny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
605. Data: 2020-03-03 08:18
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIX Sesja Rady Gminy Popów z 27 lutego 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
606. Data: 2020-03-03 08:17
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: XIX Sesja Rady Gminy Popów z 27 lutego 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
607. Data: 2020-02-28 09:10
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek rolny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
608. Data: 2020-02-28 09:01
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek rolny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
609. Data: 2020-02-28 09:00
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek rolny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
610. Data: 2020-02-28 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
611. Data: 2020-02-28 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
612. Data: 2020-02-25 07:34
Dział: Urząd » Ochrona danych osobowych RODO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
613. Data: 2020-02-25 07:34
Dział: Urząd » Ochrona danych osobowych RODO
Opis zmian: dodanie artykułu: KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
614. Data: 2020-02-24 14:41
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
615. Data: 2020-02-24 14:41
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
616. Data: 2020-02-24 13:16
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 100/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Popów w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
617. Data: 2020-02-24 13:15
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 100/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Popów w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
618. Data: 2020-02-24 12:06
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 98/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
619. Data: 2020-02-24 11:56
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 98/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
620. Data: 2020-02-24 11:54
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 98/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
621. Data: 2020-02-24 11:53
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 98/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
622. Data: 2020-02-21 12:31
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przystąpieniu do "Wykonywania Uproszczonych Planów Urządzania Lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w gminie Popów"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
623. Data: 2020-02-21 12:30
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przystąpieniu do "Wykonywania Uproszczonych Planów Urządzania Lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w gminie Popów"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
624. Data: 2020-02-19 14:48
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.177.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
625. Data: 2020-02-19 14:48
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.177.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
626. Data: 2020-02-19 14:47
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.176.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
627. Data: 2020-02-19 14:47
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.176.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
628. Data: 2020-02-19 14:44
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.175.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
629. Data: 2020-02-19 14:44
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.175.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
630. Data: 2020-02-19 14:42
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.174.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra