główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

61. Data: 2020-07-01 10:24
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Włodzimierz Roch Wojtyra
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
62. Data: 2020-07-01 10:24
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Łukasz Tasarz
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
63. Data: 2020-07-01 10:24
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Łukasz Tasarz
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
64. Data: 2020-07-01 10:24
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piotr Tadeusz Targoński
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
65. Data: 2020-07-01 10:24
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Andrzej Henryk Sołtysiak
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
66. Data: 2020-07-01 10:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Beata Ewa Praszczyk
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
67. Data: 2020-07-01 10:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wioletta Pierz
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
68. Data: 2020-07-01 10:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Justyna Zdzisława Łyżniak
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
69. Data: 2020-07-01 10:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ilona Maria Lis
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
70. Data: 2020-07-01 10:22
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Janusz Marian Krawczyk
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
71. Data: 2020-07-01 10:22
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Jerzy Kasprzak
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
72. Data: 2020-07-01 10:21
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Mariusz Stanisław Ciupiński
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
73. Data: 2020-07-01 10:21
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Edmund Borecki
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
74. Data: 2020-07-01 10:21
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kazimierz Bęben
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
75. Data: 2020-07-01 08:25
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Przewodniczący Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
76. Data: 2020-07-01 08:24
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Przewodniczący Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
77. Data: 2020-07-01 08:24
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
78. Data: 2020-07-01 08:24
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
79. Data: 2020-07-01 08:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
80. Data: 2020-07-01 08:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 147/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
81. Data: 2020-07-01 08:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 142/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
82. Data: 2020-07-01 08:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 145/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
83. Data: 2020-07-01 08:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 148/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do współpracy z Gminą Miedźno w zakresie realizacji budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
84. Data: 2020-07-01 08:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 144/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
85. Data: 2020-07-01 08:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 141/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
86. Data: 2020-07-01 07:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 148/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do współpracy z Gminą Miedźno w zakresie realizacji budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
87. Data: 2020-07-01 07:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 148/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do współpracy z Gminą Miedźno w zakresie realizacji budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
88. Data: 2020-07-01 07:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 147/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
89. Data: 2020-07-01 07:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 147/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
90. Data: 2020-07-01 07:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 146/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030
Wykonanie: Bartosz Wojtyra