główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5911. Data: 2014-10-21 11:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 261/XXXVI/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5912. Data: 2014-10-21 11:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 260/XXXVI/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5913. Data: 2014-10-21 11:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 260/XXXVI/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5914. Data: 2014-10-21 11:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 259/XXXVI/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5915. Data: 2014-10-21 11:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 259/XXXVI/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5916. Data: 2014-10-21 11:16
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 258/XXXV/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5917. Data: 2014-10-21 11:16
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 257/XXXV/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5918. Data: 2014-10-21 11:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 257/XXXV/2014 Rady Gminy Popów z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej położonej w Zawadach
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5919. Data: 2014-10-21 11:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 256/XXXV/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5920. Data: 2014-10-21 11:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 256/XXXV/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5921. Data: 2014-10-21 11:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 255/XXXV/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5922. Data: 2014-10-21 11:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 255/XXXV/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5923. Data: 2014-10-21 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 253/XXXIV/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5924. Data: 2014-10-21 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 254/XXXIV/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5925. Data: 2014-10-21 08:05
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 23.10.2014r. oraz posiedzeniu komisji 22.10.2014r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5926. Data: 2014-10-21 08:05
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 23.10.2014r. oraz posiedzeniu komisji 22.10.2014r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5927. Data: 2014-10-17 18:03
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 17 października 2014 r.
Wykonanie: Dawid Randak
5928. Data: 2014-10-17 18:01
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Gminnej Komisji Wyborczej dotycząca losowania składów obwodowych komisji wyborczych.
Wykonanie: Dawid Randak
5929. Data: 2014-10-17 13:38
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5930. Data: 2014-10-17 13:37
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5931. Data: 2014-10-17 13:36
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Popów z 17 października 2014 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5932. Data: 2014-10-17 13:35
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Popów z 17 października 2014 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5933. Data: 2014-10-09 13:01
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2015r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5934. Data: 2014-10-09 13:00
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2015r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5935. Data: 2014-10-09 12:57
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2015r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5936. Data: 2014-10-09 12:57
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2015r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5937. Data: 2014-10-09 12:39
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Konsultacje społeczne
Opis zmian: usunięcie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.12.2012 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie: konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2012
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5938. Data: 2014-10-09 12:39
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2015r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5939. Data: 2014-10-09 12:39
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2015r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5940. Data: 2014-10-09 12:36
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2015r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk