główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5761. Data: 2014-03-19 11:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 233/XXXI/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5762. Data: 2014-03-19 11:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 232/XXXI/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5763. Data: 2014-03-19 11:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 232/XXXI/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5764. Data: 2014-03-19 11:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 231/XXXI/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5765. Data: 2014-03-19 11:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 231/XXXI/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5766. Data: 2014-03-17 11:47
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2010-2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5767. Data: 2014-03-13 14:50
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 27.03.2014r. oraz posiedzeniu komisji 20.03.2014r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5768. Data: 2014-03-13 14:49
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 27.03.2014r. oraz posiedzeniu komisji 20.03.2014r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5769. Data: 2014-02-26 08:10
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5770. Data: 2014-02-26 08:10
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5771. Data: 2014-02-18 14:06
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA z dnia 17 lutego 2014 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5772. Data: 2014-02-11 15:13
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 27.02.2014r. oraz posiedzeniu komisji 25.02.2014r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5773. Data: 2014-02-11 15:12
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 27.02.2014r. oraz posiedzeniu komisji 25.02.2014r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5774. Data: 2014-01-31 11:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z montażem małej architektury wraz z budową drogi gminnej ul. Spokojnej"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5775. Data: 2014-01-27 13:32
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5776. Data: 2014-01-27 13:32
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5777. Data: 2014-01-22 11:20
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5778. Data: 2014-01-22 10:53
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Wojsko
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kwalifikacja wojskowa
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5779. Data: 2014-01-16 14:25
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2010-2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5780. Data: 2014-01-16 14:18
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2010-2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5781. Data: 2014-01-16 12:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 230/XXX/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5782. Data: 2014-01-16 12:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 230/XXX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5783. Data: 2014-01-16 12:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 229/XXX/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5784. Data: 2014-01-16 12:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 229/XXX/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5785. Data: 2014-01-16 12:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 228/XXX/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5786. Data: 2014-01-16 12:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 228/XXX/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5787. Data: 2014-01-16 12:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 227/XXX/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5788. Data: 2014-01-16 12:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 226/XXX/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5789. Data: 2014-01-16 12:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 227/XXX/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5790. Data: 2014-01-16 11:16
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 226/XXX/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk