główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

571. Data: 2020-03-04 12:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO Nazwa zadania: „Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Popów”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
572. Data: 2020-03-04 12:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO Nazwa zadania: „Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Popów”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
573. Data: 2020-03-04 12:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO Nazwa zadania: „Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Popów”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
574. Data: 2020-03-04 12:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO Nazwa zadania: „Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Popów”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
575. Data: 2020-03-04 12:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO Nazwa zadania: „Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Popów”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
576. Data: 2020-03-04 10:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 130/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2020”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
577. Data: 2020-03-04 10:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 130/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2020”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
578. Data: 2020-03-04 10:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 129/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
579. Data: 2020-03-04 10:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 129/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
580. Data: 2020-03-04 10:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 128/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
581. Data: 2020-03-04 10:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 128/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
582. Data: 2020-03-04 10:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 127/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym „Tygrysek” w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
583. Data: 2020-03-04 10:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 127/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym „Tygrysek” w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
584. Data: 2020-03-04 10:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 126/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Klubowi Dziecięcemu „TYGRYSEK” w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
585. Data: 2020-03-04 10:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 126/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Klubowi Dziecięcemu „TYGRYSEK” w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
586. Data: 2020-03-04 10:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 125/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego „ Tygrysek” w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
587. Data: 2020-03-04 10:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 125/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego „ Tygrysek” w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
588. Data: 2020-03-04 10:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 124/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
589. Data: 2020-03-04 10:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 124/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
590. Data: 2020-03-04 10:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 123/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie diet sołtysów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
591. Data: 2020-03-04 10:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 123/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie diet sołtysów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
592. Data: 2020-03-04 10:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 122/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy świetlic wiejskich
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
593. Data: 2020-03-04 10:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 122/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy świetlic wiejskich
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
594. Data: 2020-03-04 10:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 121/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
595. Data: 2020-03-04 10:00
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 121/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
596. Data: 2020-03-04 09:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 120/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Popów Nr 117/XVIII/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
597. Data: 2020-03-04 09:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 120/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Popów Nr 117/XVIII/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
598. Data: 2020-03-04 09:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 120/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Popów Nr 117/XVIII/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
599. Data: 2020-03-04 09:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 119/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
600. Data: 2020-03-04 09:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 119/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra