główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5611. Data: 2015-03-26 07:30
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5612. Data: 2015-03-24 15:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5613. Data: 2015-03-24 15:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5614. Data: 2015-03-24 15:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5615. Data: 2015-03-24 14:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5616. Data: 2015-03-24 14:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5617. Data: 2015-03-24 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5618. Data: 2015-03-24 14:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5619. Data: 2015-03-24 14:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5620. Data: 2015-03-24 14:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5621. Data: 2015-03-24 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5622. Data: 2015-03-24 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5623. Data: 2015-03-24 14:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5624. Data: 2015-03-24 14:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5625. Data: 2015-03-24 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 32/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5626. Data: 2015-03-24 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 32/V/2015 Rady Gminy Popów z dnia 19 lutego 2015 roku w w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Popów do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Popów a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5627. Data: 2015-03-24 08:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 31/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5628. Data: 2015-03-24 08:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 31/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5629. Data: 2015-03-24 08:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 30/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5630. Data: 2015-03-24 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 30/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5631. Data: 2015-03-24 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 23/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5632. Data: 2015-03-24 08:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 29/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5633. Data: 2015-03-24 08:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 29/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5634. Data: 2015-03-24 08:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 28/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5635. Data: 2015-03-24 08:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 28/V/2015 Rady Gminy Popów z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5636. Data: 2015-03-24 08:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 26/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5637. Data: 2015-03-24 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 25/IV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5638. Data: 2015-03-24 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 25/IV/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5639. Data: 2015-03-24 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 24/IV/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5640. Data: 2015-03-24 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 27/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk