główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5551. Data: 2015-04-20 10:28
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5552. Data: 2015-04-17 08:51
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5553. Data: 2015-04-17 08:50
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5554. Data: 2015-04-17 08:48
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt stały
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5555. Data: 2015-04-17 08:48
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Meldunki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zameldowanie na pobyt stały
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5556. Data: 2015-04-17 08:22
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Dowody osobiste
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DOWÓD OSOBISTY
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5557. Data: 2015-04-17 07:34
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Dowody osobiste
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DOWÓD OSOBISTY
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5558. Data: 2015-04-17 07:33
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Dowody osobiste
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DOWÓD OSOBISTY
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5559. Data: 2015-04-16 14:57
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.25.2015 Wójta Gminy Popów z dnia 01 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5560. Data: 2015-04-16 11:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5561. Data: 2015-04-15 11:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 33/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5562. Data: 2015-04-15 11:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 39/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5563. Data: 2015-04-15 11:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 39/VI/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5564. Data: 2015-04-15 11:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 38/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5565. Data: 2015-04-15 11:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 38/VI/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie diet sołtysów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5566. Data: 2015-04-15 11:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 37/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5567. Data: 2015-04-15 11:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 37/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5568. Data: 2015-04-15 11:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 36/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5569. Data: 2015-04-15 11:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 36/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5570. Data: 2015-04-15 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 36/VI/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2015"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5571. Data: 2015-04-15 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 35/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5572. Data: 2015-04-15 10:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 35/VI/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5573. Data: 2015-04-15 10:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 34/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5574. Data: 2015-04-15 10:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 34/VI/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5575. Data: 2015-04-15 10:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 33/V/2015
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5576. Data: 2015-04-15 09:51
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Popów z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5577. Data: 2015-04-15 09:50
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Popów z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5578. Data: 2015-04-15 09:50
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 07 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5579. Data: 2015-04-15 09:49
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 07 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Popów.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5580. Data: 2015-04-15 09:48
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2015 » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA Wójta Gminy Popów z dnia 02 kwietnia 2015 r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk