główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5521. Data: 2014-10-27 09:16
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: usunięcie artykułu: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Popów w wyborach do rad gmin, rad powiatowych i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5522. Data: 2014-10-27 09:15
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Popów w wyborach do rad gmin, rad powiatowych i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5523. Data: 2014-10-27 09:14
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Popów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5524. Data: 2014-10-27 09:03
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Popów w wyborach do rad gmin, rad powiatowych i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5525. Data: 2014-10-27 09:02
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Popów w wyborach do rad gmin, rad powiatowych i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5526. Data: 2014-10-24 11:06
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Popów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5527. Data: 2014-10-24 11:06
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Popów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5528. Data: 2014-10-23 15:22
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POPOWIE z dnia 23 października 2014 roku o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5529. Data: 2014-10-23 15:21
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POPOWIE z dnia 23 października 2014 roku o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5530. Data: 2014-10-23 15:18
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 23.10.2014r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach Rady Gminy Popów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5531. Data: 2014-10-23 15:18
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 23.10.2014r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach Rady Gminy Popów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5532. Data: 2014-10-23 14:48
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.92.2014 Wójta Gminy Popów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych do wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5533. Data: 2014-10-23 14:47
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.92.2014 Wójta Gminy Popów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych do wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5534. Data: 2014-10-23 14:47
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.91.2014 Wójta Gminy Popów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5535. Data: 2014-10-23 14:46
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: a r z ą d z e n i e Nr ZW.0050.91.2014 Wójta Gminy Popów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5536. Data: 2014-10-23 14:46
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: a r z ą d z e n i e Nr ZW.0050.91.2014 Wójta Gminy Popów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5537. Data: 2014-10-23 13:01
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE z dnia 18 października 2014r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5538. Data: 2014-10-23 13:00
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE z dnia 18 października 2014r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5539. Data: 2014-10-21 14:50
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 20 października 2014r
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5540. Data: 2014-10-21 14:50
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 20 października 2014r
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5541. Data: 2014-10-21 14:49
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2014 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 20 października 2014r
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5542. Data: 2014-10-21 11:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 264/XXXVI/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5543. Data: 2014-10-21 11:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 264/XXXVI/2014 Rady Gminy Popów z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rębielice Królewskie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5544. Data: 2014-10-21 11:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 263/XXXVI/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5545. Data: 2014-10-21 11:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 263/XXXVI/2014 Rady Gminy Popów z dnia 1 października 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Oddziale Zamkniętym w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5546. Data: 2014-10-21 11:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 262/XXXVI/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5547. Data: 2014-10-21 11:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 262/XXXVI/2014 Rady Gminy Popów z dnia 1 października 2014 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5548. Data: 2014-10-21 11:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 261/XXXVI/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5549. Data: 2014-10-21 11:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 261/XXXVI/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5550. Data: 2014-10-21 11:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 260/XXXVI/2014
Wykonanie: Kamil Krawczyk