główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

541. Data: 2020-03-04 10:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 126/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Klubowi Dziecięcemu „TYGRYSEK” w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
542. Data: 2020-03-04 10:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 125/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego „ Tygrysek” w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
543. Data: 2020-03-04 10:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 125/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego „ Tygrysek” w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
544. Data: 2020-03-04 10:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 124/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
545. Data: 2020-03-04 10:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 124/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
546. Data: 2020-03-04 10:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 123/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie diet sołtysów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
547. Data: 2020-03-04 10:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 123/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie diet sołtysów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
548. Data: 2020-03-04 10:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 122/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy świetlic wiejskich
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
549. Data: 2020-03-04 10:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 122/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy świetlic wiejskich
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
550. Data: 2020-03-04 10:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 121/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
551. Data: 2020-03-04 10:00
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 121/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
552. Data: 2020-03-04 09:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 120/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Popów Nr 117/XVIII/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
553. Data: 2020-03-04 09:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 120/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Popów Nr 117/XVIII/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
554. Data: 2020-03-04 09:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 120/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Popów Nr 117/XVIII/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
555. Data: 2020-03-04 09:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 119/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
556. Data: 2020-03-04 09:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 119/XIX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
557. Data: 2020-03-03 09:58
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dla osób będących właścicielami działek w Annolesiu i Marianowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
558. Data: 2020-03-03 09:57
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dla osób będących właścicielami działek w Annolesiu i Marianowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
559. Data: 2020-03-03 08:37
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
560. Data: 2020-03-03 08:36
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
561. Data: 2020-03-03 08:36
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
562. Data: 2020-03-03 08:36
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
563. Data: 2020-03-03 08:32
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek rolny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
564. Data: 2020-03-03 08:32
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek rolny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
565. Data: 2020-03-03 08:31
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek rolny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
566. Data: 2020-03-03 08:25
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek leśny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
567. Data: 2020-03-03 08:25
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek leśny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
568. Data: 2020-03-03 08:24
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek leśny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
569. Data: 2020-03-03 08:24
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek leśny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
570. Data: 2020-03-03 08:23
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek leśny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra