główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5371. Data: 2013-12-05 13:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z montażem małej architektury wraz z budową drogi gminnej ul. Spokojnej"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5372. Data: 2013-12-05 13:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z montażem małej architektury wraz z budową drogi gminnej ul. Spokojnej"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5373. Data: 2013-12-05 13:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z montażem małej architektury wraz z budową drogi gminnej ul. Spokojnej"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5374. Data: 2013-12-05 13:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z montażem małej architektury wraz z budową drogi gminnej ul. Spokojnej"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5375. Data: 2013-12-05 13:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z montażem małej architektury wraz z budową drogi gminnej ul. Spokojnej"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5376. Data: 2013-12-05 13:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z montażem małej architektury wraz z budową drogi gminnej ul. Spokojnej"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5377. Data: 2013-12-05 13:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z montażem małej architektury wraz z budową drogi gminnej ul. Spokojnej"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5378. Data: 2013-12-05 13:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z montażem małej architektury wraz z budową drogi gminnej ul. Spokojnej"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5379. Data: 2013-12-05 13:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z montażem małej architektury wraz z budową drogi gminnej ul. Spokojnej"
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5380. Data: 2013-12-04 08:03
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE O TERMINIE OBRAD SESJI ORAZ KOMISJI RADY GMINY POPÓW
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5381. Data: 2013-12-03 14:57
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE O TERMINIE OBRAD SESJI ORAZ KOMISJI RADY GMINY POPÓW
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5382. Data: 2013-12-03 14:56
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 31.12.2013r. oraz komisji Rady Gminy 20.12.2013r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5383. Data: 2013-12-03 14:35
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu sesji Rady Gminy 31.12.2013r. oraz posiedzeniu komisji Rady Gminy 20.12.2013r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5384. Data: 2013-12-03 14:34
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 28.11.2013r. oraz posiedzeniu komisji 26.11.2013r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5385. Data: 2013-12-03 14:34
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu sesji Rady Gminy 31.12.2013r. oraz posiedzeniu komisji 20.12.2013r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5386. Data: 2013-12-03 14:28
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE O TERMINIE POSIEDZENIA SESJI ORAZ KOMISJI RADY GMINY POPÓW
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5387. Data: 2013-11-26 07:34
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie Wójta Gminy Popów z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które dotyczyły Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5388. Data: 2013-11-26 07:33
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Sprawozdania
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie Wójta Gminy Popów z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które dotyczyły Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5389. Data: 2013-11-25 14:35
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY POPÓW Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5390. Data: 2013-11-18 10:40
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zaświadczenia » Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5391. Data: 2013-11-18 10:40
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zaświadczenia » Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5392. Data: 2013-11-18 10:40
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zaświadczenia » Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5393. Data: 2013-11-18 10:40
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zaświadczenia » Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5394. Data: 2013-11-18 10:39
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zaświadczenia » Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych
Opis zmian: dodanie artykułu: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5395. Data: 2013-11-15 11:33
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 28.11.2013r. oraz komisji posiedzeniu komisji 26.11.2013r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5396. Data: 2013-11-15 11:32
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o sesji Rady Gminy 28.11.2013r. oraz komisji posiedzeniu komisji 26.11.2013r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5397. Data: 2013-11-15 11:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 215/XXVIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5398. Data: 2013-11-15 11:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 215/XXVIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5399. Data: 2013-11-15 11:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 214/XXVIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5400. Data: 2013-11-15 11:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 214/XXVIII/2013
Wykonanie: Kamil Krawczyk